711-0415/03 – Legislation in Civil Service (Legss)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorJUDr. Martin LáníčekSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Course objectives Getting to know with legislative principles of state administration, organization and activity of state administration

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Annotations State administration of the Czech Rep. Character of state administration Administrative division of Czech Rep (SR) Constitutional-State law Legal code Stages of constitutional development Principles of constitution Acquiring and loosing of citizenship Constitutions of democratic legal states Constitution of the Czech Rep. Legislative procedure Municipal authorities Constitutional Court Supreme Control Office Czech State Bank Bill of Rights pmbudsman Civil trial Administrative procedure Offense law

Compulsory literature:

Z.ŠÍN, - Law making (2009) E.Horzinková - Principles of organization of public administration (2013) Constitutional Law No. 1/1993 Collection of Acts, Constitution of the Czech Republic. Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms No. 2/1993 Collection of Acts, as the part of the Constitutional Order. Act No 500/2004 Sb. administrative Procedure Legislative Rules of the Government, resolution of goverment 188/1998

Recommended literature:

V.Šimíček - constitutional complaint J.Filip,/ - Constitutional Law of Czech republik Act No 186/2013 Sb. of citizenship Act No 128/2000 Sb. of municipatilies Act No 129/2000 Sb. of regions Act No 2/1969 Sb. of establishment of ministries and central bodies of state administration

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecné seznámení s legislativními principy veřejné správy 2. Organizace ačinnost státního administrativního aparátu 3. Celková charakteristika ústavního pořádku, typy států - jejich státní zřízení 4. Struktura ústavy ČR, ústavní soudnictví. Listina základních práv a svobod 5. Legislativa státní moci a její suverenita 6. Státní občanství; cizinecký režim 7. Volební soustava 8. Legislativní proces 9. Správní soudnictví 10. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka 11. Občanský soudní řád 12. Správní řízení (řád) 13. Územní samospráva jako nedílná součást státní správy 14. Přestupkový zákon, živnostenský zákon

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.