711-0418/03 – Pozemkové a správní právo (PSP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Jan SiostrzonekGarant verze předmětuJUDr. Milada Štefková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STE39 JUDr. Milada Štefková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu pozemkové právo je podat srtudujícím ucelený a systematický přehled o problematice pozemkověprávních vztahů a institutů v jejich komplexnosti, t.j. ve vzájemných vazbách tak, jak jsou upraveny právním řádem ČR, a to zejména právními předpisy práva ústavního, občanského a správního. Student získá základní přehled a orientaci v právní předpisech tohoto právního odvětví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač získá vědomosti o základních právních pojmech pozemkového práva. Pozemkové vlastnictví. Účelová kategorizace půdy. Územní plánování. Evidence půdy. Katastrální úřad, orgán státní správy, jeho kompetence a pravomoci při evidenci nemovitostí. Řízení před katastrálním úřadem. V oblasti správního práva bude výuka zaměřena na organizaci veřejné správy a její úkoly v oblasti regulace pozemkověprávních vztahů.

Povinná literatura:

Štefková.M., Základy pozemkového a správního práva, studijní opora, s. 82, http://homel.vsb.cz//~ste39 Cívelová, P., Legislativa státní správy a související problematika, VŠB TUO 2007, ISBN 978-80-248-1393-6 Právní předpisy dle pokynu pedagoga

Doporučená literatura:

Průchová.M., Pozemkové právo, PF MU Brno - učebnice Ondruš,R., Správní řád, LINDE Praha 2005 Drobník J., Základy pozemkového práva, 3. vydání, IFEC, Praha 2010 Štefanovič M., Pozemkové právo, Eurounion, Bratislava 2012 Fiala J., Občanský zákoník, Meritum, druhé vydání, 2012 Zákon č. 40/1964, občanský zákoník

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pozemkové vlastnictví. Účelová kategorizace půdy. Územní plánování. Evidence půdy. Katastrální úřad, orgán státní správy, jeho kompetence a pravomoci při evidenci nemovitostí. Řízení před katastrálním úřadem. Státní správa, samospráva Hmotněprávní úprava vybraných oblastí veřejné správy Správní řízení Odpovědnost za správní delikty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.