711-0418/04 – Pozemkové a správní právo (PSP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Jiří KlegaGarant verze předmětuMgr. Jiří Klega
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
SIO0002 Mgr. Jan Siostrzonek
STE39 JUDr. Milada Štefková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu pozemkové právo je podat srtudujícím ucelený a systematický přehled o problematice pozemkověprávních vztahů a institutů v jejich komplexnosti, t.j. ve vzájemných vazbách tak, jak jsou upraveny právním řádem ČR, a to zejména právními předpisy práva ústavního, občanského a správního. Student získá základní přehled a orientaci v právní předpisech tohoto právního odvětví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač získá vědomosti o základních právních pojmech pozemkového práva. Pozemkové vlastnictví. Účelová kategorizace půdy. Územní plánování. Evidence půdy. Katastrální úřad, orgán státní správy, jeho kompetence a pravomoci při evidenci nemovitostí. Řízení před katastrálním úřadem. V oblasti správního práva bude výuka zaměřena na organizaci veřejné správy a její úkoly v oblasti regulace pozemkověprávních vztahů.

Povinná literatura:

Štefková.M., Základy pozemkového a správního práva, studijní opora, s. 82, http://homel.vsb.cz//~ste39 Cívelová, P., Legislativa státní správy a související problematika, VŠB TUO 2007, ISBN 978-80-248-1393-6 Právní předpisy dle pokynu pedagoga

Doporučená literatura:

Průchová.M., Pozemkové právo, PF MU Brno - učebnice Ondruš,R., Správní řád, LINDE Praha 2005 Drobník J., Základy pozemkového práva, 3. vydání, IFEC, Praha 2010 Štefanovič M., Pozemkové právo, Eurounion, Bratislava 2012 Fiala J., Občanský zákoník, Meritum, druhé vydání, 2012 Zákon č. 40/1964, občanský zákoník

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

prosím doplnit další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pozemkové vlastnictví. Účelová kategorizace půdy. Územní plánování. Evidence půdy. Katastrální úřad, orgán státní správy, jeho kompetence a pravomoci při evidenci nemovitostí. Řízení před katastrálním úřadem. Státní správa, samospráva Hmotněprávní úprava vybraných oblastí veřejné správy Správní řízení Odpovědnost za správní delikty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku