711-0419/01 – Správní a trestní právo (SprTrp)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuJUDr. Pavla CívelováGarant verze předmětuJUDr. Pavla Cívelová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIV48 JUDr. Pavla Cívelová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů se základy správního a trestního práva; Uplatnění a použití v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou probírány základní otázky správní problematiky - hmotněprávní, procesněprávní a základní otázky trestního práva se zaměřením na vybrané skutkové podstaty trestných činů.

Povinná literatura:

Průcha, O.: Správní právo. PF MU Brno, 1998 Jelínek, J., Sovák, Z.: Trestní zákon a trstní řád. Praha 1996 Jiří Jelínek a kolektiv, 2009 Trestní právo hmotné, obecná část, zvláštní část Cívelová,P.:Legislativa státní správy a související problematika. TU Ostrava 2007 Právní předpisy dle pokynů pedagoga

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Zásady organizace veřejné správy - Hmotně právní úprava vybraných oblastí veřejné správy - Správní řízení - Právní následky spáchání správního deliktu - Živnostenský zákon a jeho uplatnění v praxi - Stavební zákon - Obecní zřízení - Zákon o okresních úřadech - Krajské zřízení - Organizace a činnost státního administrativního aparátu - Principy trestního řízení - Účastníci trestního řízení - Vybrané skutkové podstaty trestných činů - Tresty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku