711-0423/02 – Státní správa a samospráva (Sss)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Jan SiostrzonekGarant verze předmětuJUDr. Pavla Cívelová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Principy a systémy státní správy a samosprávy, a to s procesního i hmotně právního hlediska. Přehled ve sféře živnostenského práva, živnostenské správy a živnostenského podnikání.Seznámení studentů s problematikou státní správy a smosprávy, jejich následná správná orientace v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Studenti se seznámí s principy a systémy státní správy a samosprávy, a to s procesního i hnmotně právního hlediska. S postupy správního řízení a aplikací práv v oblasti správních deliktů.

Povinná literatura:

Ústava Listina základních práv a svobod Zákon o obcích (obecní zřízení) Zákon o krajích (krajské zřízení) Občanský soudní řád Správní řád CÍVELOVÁ,P.:Legislativa státní správy a související problematika,skriptum LASOK, K. P. E. The European Court of Justice: Practice and Procedure. London: Lexis Law Pub UK, 1994, 437 s. ISBN 978- 0406268105 LENAERTS, K.; MASELIS, I.; GUTMAN, K. EU Procedural Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, 1056 s. ISBN 978-0-19-870733- 2 WÄGENBAUR, Bertrand. Court of Justice of the EU – Commentary on Statute and Rules of Procedure. München: C. H. Beck, 2013, ISBN 978- 3- 406- 60325- 9 Právní předpisy dle upřesnění pedagoga

Doporučená literatura:

1. Zákon Č. 128/2000 obecní zřízení. 2. Zákon Č. 129/2000 krajské zřízení. 3. Zákon Č. 570/1991 o živnostenských úřadech. 4. Zákon Č. 455/1991 Živnostenský zákon. 5. Zákon Č. 99/1963 OSŘ. 6. P.Cívelová - Legislativa státní správy a související problematika, skriptum VŠB-TU. Právní předpisy dle upřesnění pedagoga

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled ústavního pořádku ČR; 2. Struktura Ústavy ČR a Listiny zákl. práv a svobod 3. Státní občanství; cizinecký režim 4. Volební soustava 5. ústavní soudnictví 6. Nejvyšší kontrolní úřad; Česká národní banka 7. Právní úprava soudnictví 8. Územní samospráva 9. Správní soudnictví 10. Činnost veřejné správy a její formy 11. Veřejnoprávní smlouvy 12. Organizace veřejné správy a samosprávy 13. Náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné správě 14. Kontrola veřejné správy a samosprávy 15. Právní záruky ve veřejné správě 16. Přehled OSŘ

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.