711-0423/07 – Státní správa a samospráva (Sss)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity5
Garant předmětuMgr. Jan SiostrzonekGarant verze předmětuJUDr. Zuzana Šilhanová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL244 Mgr. Radim Kalabis
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
PET0240 JUDr. Pavla Petříková
SIL10 JUDr. Zuzana Šilhanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Principy a systémy státní správy a samosprávy, a to s procesního i hmotně právního hlediska. Přehled ve sféře živnostenského práva, živnostenské správy a živnostenského podnikání.Seznámení studentů s problematikou státní správy a smosprávy, jejich následná správná orientace v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Studenti se seznámí s principy a systémy státní správy a samosprávy, a to s procesního i hnmotně právního hlediska. S postupy správního řízení a aplikací práv v oblasti správních deliktů.

Povinná literatura:

Ústava Listina základních práv a svobod Zákon o obcích (obecní zřízení) Zákon o krajích (krajské zřízení) Občanský soudní řád Správní řád CÍVELOVÁ,P.:Legislativa státní správy a související problematika,skriptum LASOK, K. P. E. The European Court of Justice: Practice and Procedure. London: Lexis Law Pub UK, 1994, 437 s. ISBN 978- 0406268105 LENAERTS, K.; MASELIS, I.; GUTMAN, K. EU Procedural Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, 1056 s. ISBN 978-0-19-870733- 2 WÄGENBAUR, Bertrand. Court of Justice of the EU – Commentary on Statute and Rules of Procedure. München: C. H. Beck, 2013, ISBN 978- 3- 406- 60325- 9 Právní předpisy dle upřesnění pedagoga

Doporučená literatura:

1. Zákon Č. 128/2000 obecní zřízení. 2. Zákon Č. 129/2000 krajské zřízení. 3. Zákon Č. 570/1991 o živnostenských úřadech. 4. Zákon Č. 455/1991 Živnostenský zákon. 5. Zákon Č. 99/1963 OSŘ. 6. P.Cívelová - Legislativa státní správy a související problematika, skriptum VŠB-TU. Právní předpisy dle upřesnění pedagoga

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

prosím doplnit další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled ústavního pořádku ČR; 2. Struktura Ústavy ČR a Listiny zákl. práv a svobod 3. Státní občanství; cizinecký režim 4. Volební soustava 5. ústavní soudnictví 6. Nejvyšší kontrolní úřad; Česká národní banka 7. Právní úprava soudnictví 8. Územní samospráva 9. Správní soudnictví 10. Činnost veřejné správy a její formy 11. Veřejnoprávní smlouvy 12. Organizace veřejné správy a samosprávy 13. Náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné správě 14. Kontrola veřejné správy a samosprávy 15. Právní záruky ve veřejné správě 16. Přehled OSŘ

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečný písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.