711-0424/02 – Základy obchodního práva (ZOP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuMgr. Jiří KlegaGarant verze předmětuJUDr. Milada Štefková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STE39 JUDr. Milada Štefková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat informace o právních předpisech upravujících obchodněprávní vztahy. Student získá přehled o právní úpravě obchodněprávních vztahů právním řádem ČR a schopnost základní orientace v ní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem stuida tohoto předmětu jsou právní vztahy mezi podnikatelskými subjekty. Výuka je rozdělena do dvou základních částí. První část výuky je věnována právu subjektů podnikatelských vztahů. Druhá část výuky je zaměřena na obchodní závazkové vztahy s důrazem na závazky vznikající z obchodních smluv.

Povinná literatura:

Bejček.J a kol., Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO 2002, s. 225, ISBN 80-248-0167-1 Štefková.M., Základy obchodního práva, s. 60, http://homel.vsb.cz/~ste39 Občanský zákoník, z.č. 40/1964Sb. v platném znění Obchodní zákoník, z.č. 213/1991Sb. v platném znění

Doporučená literatura:

Nesnídal,J. a kol., Občanský zákoník s komentářem, Poradce 2008, s. 240, ISSN 1211-2437 Faldyna,F. a kol. Obchodní právo, Meritum, ASPI 2005, s. 1345, ISBN 80-7179-449-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výklad základních pojmů obchodního práva 2. Podnikání zahraničních osob 3. Obchodní rejstřík 4. Hospodářská soutěž a právní prostředky ochrany před nekalou soutěží 5. Obchodní společnosti 6. Obchodní závazkové vztahy 7. Zajištění závazků, smluvní pokuta, uznání závazku, ručení, bankovní záruka 8. Započtení pohledávek 9. Náhrady škody a ušlý zisk 10. Smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství 11. Smlouva o přepravě věci, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku 12. Smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu 13. Smlouva o bankovním uložení věci, smlouva o běžném účtu, smlouva o vkladovém účtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku