711-0433/02 – Právo v hospodářské praxi (PvHP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity5
Garant předmětuJUDr. Pavla PetříkováGarant verze předmětuJUDr. Pavla Petříková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL244 Mgr. Radim Kalabis
PET0240 JUDr. Pavla Petříková
SIL10 JUDr. Zuzana Šilhanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s právní úpravou vztahů mezi podnikatelskými subjekty daných ustanoveními obchodního práva a fungováním veřejné správy, t.j. právní úpravou vztahů mezi orgány státní správy a samosprávy na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Student se seznámí se základy obchodního práva upravujícího specifické právní vztahy v podnikatelské sféře. Právo společností. Obchodní závazkové vztahy. Základy občanského soudního řízení. Student se seznámí základy správního práva upravujícího právní vztahy při realizaci veřejné správy ve státě. Organizace veřejné správy. Hmotněprávní úprava vybraných oblastí veřejné správy. Základy správního řízení. Správní právo trestní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí se základy obchodního práva upravujícího specifické právní vztahy v podnikatelské sféře. Právo společností. Obchodní závazkové vztahy. Základy občanského soudního řízení. Student se seznámí základy správního práva upravujícího právní vztahy při realizaci veřejné správy ve státě. Organizace veřejné správy. Hmotněprávní úprava vybraných oblastí veřejné správy. Základy správního řízení. Správní právo trestní. Cílem předmětu je seznámit posluchače s právní úpravou vztahů mezi podnikatelskými subjekty daných ustanoveními obchodního práva a fungováním veřejné správy, t.j. právní úpravou vztahů mezi orgány státní správy a samosprávy na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé.

Povinná literatura:

Bejček,J. a kol., Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO 200, s. 255, ISBN 80-248-0167-1 Štefková,M. Základy obchodního práva, http://homel.vsb.cz./~ste39 Cívelová, P. Legislativa státní správy a související problematika, VŠB TUO 2007, ISBN 978-80-248-1393-6 Štefková.M., Systém právní ochrany duševního vlastnictví, distanční studijní opora,s. 55 VITOBELLO, Carmen Maria, DENTE, Giuseppe. le societá di capitali. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, 2005. str. 523. ISBN 9788824482721 CALLIESS, Gralf-Peter. Rome regulations: commentary on the European rules of the conflict of laws. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, 654 s. ISBN 9789041125866 SIRTOLI, Mario. Societá a responsablitá limitata. Roma: Gruppo Buffetti S.p.A., 2013. str. 371. ISBN 13 978-19-12670-8 Právní předpisy dle pokynu pedagoga

Doporučená literatura:

Faldyna,F. a kol., Obchodní právo, Meritum, ASPI 2005, s. 1345, ISBN 80-7179-449-6 Průcha,P., Správní právo obecná část, MU Brno , ISBN 80-210-1814-3 Průcha,P., Skulová,S., Správní právo procesní část, MU Brno, ISBN 80-210-1523-3 Kříž.J. a kol., Autorský zákon s komentářem, LINDE Praha 2005, s. 790, ISBN 80-7201-546-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná minimální účast na výuce v rozsahu 80 %, písemný test - ověření znalostí probrané materie předmětu. Řešení praktického příkladu zadaného pedagogem, vč. vypracování závěrečného právního posouzení a osobní prezentace konkrétního případu ve vztahu k aktuální právní úpravě.

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student se seznámí se základy práva upravujícího specifické právní vztahy v podnikatelské sféře. 1. Obecné základy práva upravujícího specifické právní vztahy v podnikatelské sféře. 2. Základní principy a zásady právních vztahů. 3. Právo společností. 4. Obchodní závazkové vztahy. 5. Základy občanského soudního řízení. 6. Základy správního práva upravujícího právní vztahy při realizaci veřejné správy ve státě ve vztahu k podnikateli. 7. Organizace veřejné správy ve vztahu k podnikateli. 8. Hmotněprávní úprava vybraných oblastí veřejné správy ve vztahu k podnikateli. 9. Základy správního řízení a trestního řízení ve vztahu k podnikateli. 10. Základy evropského práva. 11. Základy mezinárodního práva. 12. Základy finančního práva 13. Základní typy smluv. 14. Mimosoudní řešení sporu a arbitráže.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečný písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní