711-0502/01 – Psychologie II. (PS II)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuPhDr. Iva JaškováGarant verze předmětuPhDr. Iva Jašková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGF, FEI, FS, FMT, FAST, USPUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS17 PhDr. Iva Jašková
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poznat a dokázat se orientovat v základních poznatcích sociální psychologie, dokázat je přiměřeně aplikovat na své chování i chování druhých.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Člověk mezi lidmi. Pohled na člověka z hlediska sociální psychologie. Jedinec jako bytost ovlivňovaná nejen celospolečensky, ale i sociálními skupinami, v neposlední řadě rodinou.postoje a jejich ovlivňování, skupina, způsoby tvorby skupin a role ve skupině. 1. Předmět a metody sociální psychologie 2. Kultura, socializace 3. Formální, neformální, primární skupiny4 . Kontexty sociální reality 5. Sociabilita, verbální a neverbální komunikace, sdělování činy 6. Autorita a popularita, manipulativní techniky 7. Postoje a jejich změna 7. Různá pojetí člověka ve společnosti, obranné mechanismy 8. Sociální dimenze osobnosti 9. Transakční analýza 10. Rodina jako instituce a vztahová síť 11. Výběr partnera 12. Asertivita 13. Stres 14. Relaxační techniky, role ve skupině.

Povinná literatura:

R.L.Atkinson : Psychologie, Portál, Praha 2003 ISBN 80-7178-640-3 , 751 s G.Hill : Moderní psychologie, Portál 2004, 80-7178-6411-1 , 283 sM.Hewstone, W.Stroebe : Sociální psychologie, Portál 2006 ISBN80-7367-092-5 769 s. N.Hayesová : Základy sociální psychologie, Portál 2003, ISBN 80-7178-415-X, 165 s.

Doporučená literatura:

Matoušek, O.. Rodina jako instituce a vztahová síť Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres Křivohlavý, J.: Já a ty - o zdravých vztazích mezi lidmi Berne, E.: Transakční analýza Lewis, D.: Tajná řeč těla Slaměník, Výrost: Sociální psychologie

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích s nácvikem sociálních dovedností, řešení zadaných kasuistik a příprava podkladů a materiálů pro vyjednávací strategie . Zápočet bude udělen při 75% úspěšnosti v testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět a metody sociální psychologie 2. Kultura, socializace 3. Formální, neformální, primární skupiny 4. Kontexty sociální reality 5. Sociabilita, verbální a neverbální komunikace, sdělování činy 6. Autorita a popularita, manipulativní techniky 7. Postoje a jejich změna 7. Různá pojetí člověka ve společnosti, obranné mechanismy 8. Sociální dimenze osobnosti 9. Transakční analýza 10. Rodina jako instituce a vztahová síť 11. Výběr partnera 12. Asertivita 13. Stres 14. Relaxační techniky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 35  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku