711-0502/04 – Psychology II. (PS II)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorPhDr. Iva JaškováSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To know and be able aplicate basic knowledges from social psychology to own behavior and to the behavior of others.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

The individual in social world. Some basic sources of social influence, Attitude, attitude change, persuasion, obedience, aggresion and altruism, but also influence of groups, social norms, group performance are topics of this course

Compulsory literature:

R.L.Atkinson : Psychologie, Portál, Praha 2003 ISBN 80-7178-640-3 , 751 s G.Hill : Moderní psychologie, Portál 2004, 80-7178-6411-1 , 283 sM.Hewstone, W.Stroebe : Sociální psychologie, Portál 2006 ISBN80-7367-092-5 769 s. N.Hayesová : Základy sociální psychologie, Portál 2003, ISBN 80-7178-415-X, 165 s.

Recommended literature:

Matoušek, O.. Rodina jako instituce a vztahová síť Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres Křivohlavý, J.: Já a ty - o zdravých vztazích mezi lidmi Berne, E.: Transakční analýza Lewis, D.: Tajná řeč těla Slaměník, Výrost: Sociální psychologie

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Předmět a metody sociální psychologie 2. Kultura, socializace 3. Formální, neformální, primární skupiny 4. Kontexty sociální reality 5. Sociabilita, verbální a neverbální komunikace, sdělování činy 6. Autorita a popularita, manipulativní techniky 7. Různá pojetí člověka ve společnosti, obranné mechanismy 8. Sociální dimenze osobnosti 9. Transakční analýza 10. Rodina jako instituce a vztahová síť 11. Výběr partnera 12. Asertivita 13. Stres 14. Relaxační techniky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner