711-0505/06 – Právní a psychologické otázky (PaPO)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAK22 Ing. Dagmar Jakubcová
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopit vybrané právní a psychologické teorie - charakterizovat základní legislativu v podnikání - znát aktuální změny v legislativě - charakterizovat základní metody v psychologii - pochopit základní teorie motivace a aplikovat je v pracovním životě - rozlišit typy a rysy osobnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu budou studenti schopni stručně charakterizovat vybrané oblasti veřejného a soukromého práva, seznámí se s některými instituty pracovního práva, s oblastí podnikání a vybranými otázkami finančního práva. Studenti před vstupem do praxe získají aktuální přehled o aktuálních legislativních změnách. Cílem předmětu je také umožnit studentům osvojení si základních poznatků z oblasti psychologie a pomoci tak lépe se vyznat v sobě, v ostatních lidech i v dopadech zákonitostí psychických jevů na osobní život a pracovní výkonnost.

Povinná literatura:

ATKINSON, Rita L. Psychologie. Přeložil Erik HERMAN, přeložil Miroslav PETRŽELA. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. Vyd. 5., rozš. Praha: Grada Publishing, 2007. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1174-4. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-631-8. NOLEN-HOEKSAMA Susan and Barbara FREDRICKSON and Richard ATKINSON and Geoffrey LOFTUS and Ernest HILGARD and Christel LUTZ. Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. London, 2014. ISBN 978-1-408-08902-6.

Doporučená literatura:

MATOCHOVÁ, Jana. Psychologie práva: speciální část. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1929-7. ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-013-4. SOUŠKOVÁ, Milena. Legal regulation of the labour market in the Czech Republic. Praha: Economica, 2008, 22 s. Faculty of International Relations Working papers, vol. II, 28/2008. ISBN 978-80-245-1495-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test Analýza problému

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pracovní právo pojem, předmět, prameny. 2. Legislativa v podnikání, obchodní společnosti,živnost. 3. Daňový systém v ČR, daně důchodové, daně majetkové. 4. Osobní finance. 5. Vybrané bankovní produkty, pojištění. 6. Předmět psychologie, základní psychologické školy. 7. Psychologické metody. 8. Pojem osobnost. 9. Typologie osobnosti. 10. Temperament, charakter. 11. Motivace a osobnost. 12. Postoje a aspirace, hodnoty. 13. Stres. Možnosti zvládání. 14. Burnout. Možnosti předcházení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 1. Aktivní účast na cvičeních 2. Vypracování zadaných úkolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní