711-0506/02 – Interpersonal Communication (IPK)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorMgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Iva Jašková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAS17 PhDr. Iva Jašková
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
MIC37 PhDr. Miloš Míček
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Combined Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

improve communication skills, train conflict solutions, improve presentation skills. Main goal is offer basic knowledges to persuasion, negotiation and managerial skills.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

topics : social influence on human behavior, nonverbal communication, verbal communication, conflicthandling, negotiation. We are trying to increase competentions in efective communication.

Compulsory literature:

A. DE VITO, J.: Essentials of Human Communication, Hunter College of the City University of New York, 2014,384 pp., ISBN-13: 9780205930661 MORRIS, D., The Human Animal: A Personal View of the Human Species, BBC Pubns, 1994, 224 pp., ISBN-13: 978-0563370215 MORRIS, D., Bodywatching, Random House Value Publishing; First US Edition edition (1985), 256 pp., ISBN-13: 978-0517558140

Recommended literature:

KOSTIC, A., CHADEE, D. (Eds.): The Social Psychology of Nonverbal Communication, Palgrave Macmillan UK, 2015, 326 pp., ISBN 978-1-137-34585-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek a cvičení : 1. Sociální psychologie 2. Sociální kontakt, sociální percepce, sociální interakce a sociální komunikace 3. Verbální komunikace 4. Nonverbální komunikace 5. Komunikační bariéry a jejich překonávání 6. Transakční analýza 7. Stres způsobený nevhodnou komunikací, konstruktivní a destruktivní hádka 8. Pracovní komunikace, respekt a úcta při komunikaci v partnerském vztahu 9. Emoce v komunikaci, strach z veřejného vystupování 10. Asertivní komunikace a asertivní techniky 11. Přijímací pohovor a strukturovaný životopis 12. Psychologické rysy masové komunikace 13. Naslouchání, empatie, porozumění 14. Konflikty a jejich řesšní 15. vyjednávání Předmět je realizován kombinací přednášky a cvičením zmíněných zákonitostí v komunikaci. Absolvování nácviku komunikačních dovedností bezprostředně po teoretickém výkladu je nezbytné.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 35  0
        Other task type Other task type 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner