711-0511/01 – Psychologie bezpečnosti a katastrof (PsychBez)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity5
Garant předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFBI, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS17 PhDr. Iva Jašková
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
MIC37 PhDr. Miloš Míček
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- obeznámit se s ohrožujícími situacemi a katastrofami v současné světě - seznámit se s krizovým řízením při hromadných neštěstích - porozumět psychologickým aspektům davového chování - získat dovednosti v komunikaci v krizových situacích - poznat sebe sama s cílem porozumět více druhým - aplikovavat sociální dovednosti v modelových situacích - být schopen analýzy chování druhých lidí v zátěži - poznat některé metody zvládání stresu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Posluchači jsou seznamováni s teoretickými základy i s praktickými postupy a dovednostmi, týkajícími se chování lidí v náročných situacích v moderní společnosti se zvláštním zaměřením na bezpečnost (zdraví) a zvládání nebezpečných resp. katastrofických situací.

Povinná literatura:

Čech,J.: Vyjednávanie a branie rukojemníka. APZ, Bratislava 2000 Fiala, M., Vilášek, J. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 208 s. Kohoutek, T., Čermák, I. Psychologie katastrofické události. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 362 s. Mikšík, O. Hromadné psychické jevy: psychologie hromadného chování. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, 269 s. Štětina, J. a spol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha 2000. ISBN 80-7169-688-9. Výrost, J., Slaměník, I. (eds): Aplikovaná sociální psychologie III. Praha, Grada 2004. ISBN 978-80-247-1428-8. Susan Nolen-Hoeksema , Barbara L. Fredrickson , Richard C. Atkinson, Geoffrey R. Loftus , Ernest R. Hilgard, Christel Lutz. Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. London, 2014. ISBN: 978-1-408-08902-6. Hausmann, C. Handbuch Notfallpsychologie und Traumabewältigung. Wien, Facultas 2003, 400s. Interpol. Disaster Victim Identification Guide. Interpol 2009, 55 s

Doporučená literatura:

Matoušek, O.: Pracovní stres a zdraví. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha 2005. ISBN 80-903604-1-6. Vodáčková, D.: Krizová intervence. Portál, Praha 2002. ISBN 80-7178-696-9. Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK Praha 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

rozhovor analýza problému

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnost a katastrofy v měnícím se světě. 2. Krizový management. 3. Spojení a komunikace v krizových situacích. 4. Současné poznatky o činnosti mozku a nervové soustavy. 5. Kultivace osobnosti (rysy, emoce, inteligence ...). 6. Práce s vlastní osobností (diagnoza a rozvoj). 7. Sociální skupiny (teorie, pracovní skupiny, řízení). 8. Davové chování. 9. Komunikace a vedení. 10. Návyky vůdčích osobností 11. Náročné situace, lidské reakce v zátěžových situacích 12. Zvládání zátěže, debriefing, defusing, včasná intervence. 13. Postraumatická stresová porucha, projevy, možnosti pomoci. 14. Rámec pomáhání a možnosti pomoci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.