711-0511/02 – Psychologie bezpečnosti a katastrof (PsychBez)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBI, USP, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- obeznámit se s ohrožujícími situacemi a katastrofami v současné světě - seznámit se s krizovým řízením při hromadných neštěstích - porozumět psychologickým aspektům davového chování - získat dovednosti v komunikaci v krizových situacích - poznat sebe sama s cílem porozumět více druhým - aplikovavat sociální dovednosti v modelových situacích - být schopen analýzy chování druhých lidí v zátěži - poznat některé metody zvládání stresu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Posluchači jsou seznamováni s teoretickými základy i s praktickými postupy a dovednostmi, týkajícími se chování lidí v náročných situacích v moderní společnosti se zvláštním zaměřením na bezpečnost (zdraví) a zvládání nebezpečných resp. katastrofických situací.

Povinná literatura:

Čech,J.: Vyjednávanie a branie rukojemníka. APZ, Bratislava 2000 Fiala, M., Vilášek, J. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 208 s. Kohoutek, T., Čermák, I. Psychologie katastrofické události. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 362 s. Mikšík, O. Hromadné psychické jevy: psychologie hromadného chování. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, 269 s. Štětina, J. a spol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha 2000. ISBN 80-7169-688-9. Výrost, J., Slaměník, I. (eds): Aplikovaná sociální psychologie III. Praha, Grada 2004. ISBN 978-80-247-1428-8. Susan Nolen-Hoeksema , Barbara L. Fredrickson , Richard C. Atkinson, Geoffrey R. Loftus , Ernest R. Hilgard, Christel Lutz. Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. London, 2014. ISBN: 978-1-408-08902-6. Hausmann, C. Handbuch Notfallpsychologie und Traumabewältigung. Wien, Facultas 2003, 400s. Interpol. Disaster Victim Identification Guide. Interpol 2009, 55 s

Doporučená literatura:

Matoušek, O.: Pracovní stres a zdraví. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha 2005. ISBN 80-903604-1-6. Vodáčková, D.: Krizová intervence. Portál, Praha 2002. ISBN 80-7178-696-9. Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK Praha 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

analýza problému

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnost a katastrofy v měnícím se světě. 2. Krizový management. 3. Spojení a komunikace v krizových situacích. 4. Současné poznatky o činnosti mozku a nervové soustavy. 5. Kultivace osobnosti (rysy, emoce, inteligence ...). 6. Práce s vlastní osobností (diagnoza a rozvoj). 7. Sociální skupiny (teorie, pracovní skupiny, řízení). 8. Davové chování. 9. Komunikace a vedení. 10. Návyky vůdčích osobností 11. Náročné situace, lidské reakce v zátěžových situacích 12. Zvládání zátěže, debriefing, defusing, včasná intervence. 13. Postraumatická stresová porucha, projevy, možnosti pomoci. 14. Rámec pomáhání a možnosti pomoci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2015/2016 zimní