711-0513/01 – Psychology in Fire Protection (Ps v PO)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorPhDr. Iva JaškováSubject version guarantorPhDr. Iva Jašková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAS17 PhDr. Iva Jašková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

cíl

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Drašar, P.: Survival Dvořák, J.: Člověk mezi životem a smrtí, Praha 1986 Dvořák, J.: Člověk na pokraji svých sil, Praha 1984 Časopis 150 - Hoří Pavlíček, I.. Život v drsné přírodě Hayesová,: Sociální psychologie

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní psychologické pojmy - Psychologické teorie osobnosti, jedince i organizace - Motivace - Skupina v organizaci, její struktura, vliv a výkonnost - Základy teorií řízení - Stres, základní pojmy jeho působení, metody ovládání stresu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 25  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner