711-0513/02 – Psychology in Fire Protection (Ps v PO)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorPhDr. Iva JaškováSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

cíl

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Drašar, P.: Survival Dvořák, J.: Člověk mezi životem a smrtí, Praha 1986 Dvořák, J.: Člověk na pokraji svých sil, Praha 1984 Časopis 150 - Hoří Pavlíček, I.. Život v drsné přírodě Hayesová,: Sociální psychologie

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní psychologické pojmy - Psychologické teorie osobnosti, jedince i organizace - Motivace - Skupina v organizaci, její struktura, vliv a výkonnost - Základy teorií řízení - Stres, základní pojmy jeho působení, metody ovládání stresu

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner