711-0513/02 – Psychology in Fire Protection (Ps v PO)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorPhDr. Iva JaškováSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

cíl

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Drašar, P.: Survival Dvořák, J.: Člověk mezi životem a smrtí, Praha 1986 Dvořák, J.: Člověk na pokraji svých sil, Praha 1984 Časopis 150 - Hoří Pavlíček, I.. Život v drsné přírodě Hayesová,: Sociální psychologie

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní psychologické pojmy - Psychologické teorie osobnosti, jedince i organizace - Motivace - Skupina v organizaci, její struktura, vliv a výkonnost - Základy teorií řízení - Stres, základní pojmy jeho působení, metody ovládání stresu

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner