711-0513/04 – Psychology in Fire Protection (Ps v PO)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorPhDr. Iva JaškováSubject version guarantorPhDr. Iva Jašková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAS17 PhDr. Iva Jašková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

cíl

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Drašar, P.: Survival Dvořák, J.: Člověk mezi životem a smrtí, Praha 1986 Dvořák, J.: Člověk na pokraji svých sil, Praha 1984 Časopis 150 - Hoří Pavlíček, I.. Život v drsné přírodě Hayesová,: Sociální psychologie

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní psychologické pojmy - Psychologické teorie osobnosti, jedince i organizace - Motivace - Skupina v organizaci, její struktura, vliv a výkonnost - Základy teorií řízení - Stres, základní pojmy jeho působení, metody ovládání stresu- Základní psychologické pojmy - Psychologické teorie osobnosti, jedince i organizace - Motivace - Skupina v organizaci, její struktura, vliv a výkonnost - Základy teorií řízení - Stres, základní pojmy jeho působení, metody ovládání stresu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 35  0
        Written exam Written test 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner