711-0514/01 – Work Psychology and Organization ()

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorMgr. Libuše Bláhová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Současná psychologie, její předmět a poslání, soustava psychologických disciplín 2. Psychologie práce, její vznik a vývoj 3. Současné směry psychologie práce, metody psychologie práce 4. Práce a pracovní výkon, faktory ovlivňující pracovní výkon 5. Subjektivní faktory - psychické předpoklady pracovní činnosti a pracovního výkonu 6. Analýza práce, její význam a oblasti využití 7. Pracovní režim a pracovní zátěž 8. Vývoj názorů na organizaci, psychol. problémy související s fungováním organizace 9. Jedinec v organizaci, osobnost pracovníka a její poznávání 10. Mezilidské vztahy na pracovišti 11. Konfliktní vztahy a jejich usměrňování 12. Vedení pracovníků 13. Motivování pracovníků 14. Komunikace v organizaci

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 50  0
        Written exam Written test 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner