711-0517/01 – Komunikační kompetence (KomK)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Efektivně používat různé formy komunikace; - Orientovat se v rozličných komunikačních situacích, aplikovat zásady efektivní komunikace, respektovat interkulturní odlišnosti; - Zlepšit svůj verbální projev, prezentovat na zadané téma; - Vést rozhovor, klást vhodné otázky, argumentovat; - Posoudit svou roli v týmu, spolupracovat s jeho ostatními členy; - Identifikovat vlastní silné a slabé stránky vzhledem k profesnímu zaměření a kariéře vědeckého pracovníka, formulovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle a oblasti osobního rozvoje.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Komunikační kompetence je určen budoucím vědeckým pracovníkům. Je zaměřen na rozvoj měkkých dovedností tak, aby studenti zlepšili své komunikační dovednosti, orientovali se v multikulturním prostředí a dokázali využít svůj potenciál při týmové práci. Osnova předmětu: 1. Interakce a komunikace. Proces komunikace, fáze komunikace, zpětná vazba, bariéry v komunikaci. 2. Vybrané formy komunikace. Komunikace digitální a analogová. 3. Komunikace verbální. Vedení rozhovoru, druhy otázek, zásady efektivní komunikace. 4. Komunikace neverbální. 5. Interkulturní aspekty komunikace. 6. Asertivní dovednosti, vyjednávání. 7. Prezentační dovednosti. Druhy prezentace, analýzy publika, tvorba prezentace. 8. Rétorické dovednosti. Příprava na veřejné vystoupení, paralingvistické aspekty řeči, argumentace. 9. Kooperativní dovednosti. Test týmových rolí (Belbin), posilování kooperativních kompetencí. 10. Self-management. Identifikace vlastních silných a slabých stránek, tvorba osobního kariérního plánu.

Povinná literatura:

MIKULAŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4. MORRIS, D. Bodytalk: řeč těla. 1.vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. ISBN 80-240-0238-8 PETERS-KUHLINGER, G., FRIEDEL, J. Komunikační a jiné "měkké dovednosti". Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-2145-7 WATZLAWICK, P., BAVELAS, J. B., JACKSON, J. J. Pragmatika lidské komunikace. 2. rev. vyd. Brno: Newton Books, 2011. ISBN 978-80-87325-00-1.

Doporučená literatura:

SCHNEIDER, M., SCHNEIDEROVÁ, M. Metodika komunikačních dovedností. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-894-3. VENDEL, Š. Kariérní poradenství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1731-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast, průběžné plnění zadaných úkolů

E-learning

Další požadavky na studenta

tvorba a realizace prezentace, spolupráce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Interakce a komunikace. Proces komunikace, fáze komunikace. 2. Zpětná vazba 3. Bariéry v komunikaci 4. Vybrané formy komunikace. Komunikace digitální a analogová. 5. Komunikace verbální. 6. Vedení rozhovoru, druhy otázek, zásady efektivní komunikace. 7. Komunikace neverbální. 8. Interkulturní aspekty komunikace. 9. Asertivní dovednosti, vyjednávání. 10. Prezentační dovednosti. Druhy prezentace, analýzy publika, tvorba prezentace. 11. Rétorické dovednosti. Příprava na veřejné vystoupení, paralingvistické aspekty řeči, argumentace. 12. Kooperativní dovednosti. Test týmových rolí (Belbin), posilování kooperativních kompetencí. 13. – 14. Self-management. Identifikace vlastních silných a slabých stránek, tvorba osobního kariérního plánu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku