711-0517/03 – Komunikační kompetence (KomK)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Efektivně používat různé formy komunikace; - Orientovat se v rozličných komunikačních situacích, aplikovat zásady efektivní komunikace, respektovat interkulturní odlišnosti; - Zlepšit svůj verbální projev, prezentovat na zadané téma; - Vést rozhovor, klást vhodné otázky, argumentovat; - Posoudit svou roli v týmu, spolupracovat s jeho ostatními členy; - Identifikovat vlastní silné a slabé stránky vzhledem k profesnímu zaměření a kariéře vědeckého pracovníka, formulovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle a oblasti osobního rozvoje.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Komunikační kompetence je určen budoucím vědeckým pracovníkům. Je zaměřen na rozvoj měkkých dovedností tak, aby studenti zlepšili své komunikační dovednosti, orientovali se v multikulturním prostředí a dokázali využít svůj potenciál při týmové práci.

Povinná literatura:

GALLO, C. The presentation secrets of Steve Jobs: How to Be Insanely Great in Front of Any Audience. New York: McGraw-Hill Companies, 2010. ISBN 978-0-07-163675-9. MIKULAŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4. MORRIS, D. Bodytalk: řeč těla. 1.vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. ISBN 80-240-0238-8 PETERS-KUHLINGER, G., FRIEDEL, J. Komunikační a jiné "měkké dovednosti". Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-2145-7 WATZLAWICK, P., BAVELAS, J. B., JACKSON, J. J. Pragmatika lidské komunikace. 2. rev. vyd. Brno: Newton Books, 2011. ISBN 978-80-87325-00-1.

Doporučená literatura:

RAO, M. S. Soft Skills: Enhancing Employability : Connecting Campus with Corporate. New Dehli: I. K. International Publishing House Pvt. Ltd., 2010. ISBN 978-93-80578-38-5. SCHNEIDER, M., SCHNEIDEROVÁ, M. Metodika komunikačních dovedností. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-894-3. VENDEL, Š. Kariérní poradenství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1731-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

tvorba a realizace prezentace, spolupráce

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast, průběžné plnění zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Interakce a komunikace. Proces komunikace, fáze komunikace. 2. Zpětná vazba 3. Bariéry v komunikaci 4. Vybrané formy komunikace. Komunikace digitální a analogová. 5. Komunikace verbální. 6. Vedení rozhovoru, druhy otázek, zásady efektivní komunikace. 7. Komunikace neverbální. 8. Interkulturní aspekty komunikace. 9. Asertivní dovednosti, vyjednávání. 10. Prezentační dovednosti. Druhy prezentace, analýzy publika, tvorba prezentace. 11. Rétorické dovednosti. Příprava na veřejné vystoupení, paralingvistické aspekty řeči, argumentace. 12. Kooperativní dovednosti. Test týmových rolí (Belbin), posilování kooperativních kompetencí. 13. – 14. Self-management. Identifikace vlastních silných a slabých stránek, tvorba osobního kariérního plánu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Příprava a realizace prezentace na zadané téma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečný písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.