711-0518/01 – Psychologie v dopravě (PSvD)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Hilda Havlíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS17 PhDr. Iva Jašková
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
MIC37 PhDr. Miloš Míček
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je seznámit studenty se základními pojmy z oboru psychologie dopravy.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Ústředním problémem dopravní psychologie je systém člověk (posádka) - dopravní prostředek - dopravní prostředí. Tento systém se skládá z řady složek, jež plní svou funkci a přispívají tak k dosažení cíle celého systému - zajištění dopravy a její bezpečnosti. Člověk má v systému obvykle řídicí funkci.

Povinná literatura:

Havlík, K.. Psychologie pro řidiče. Portál, Praha 2005, 224 s. ISBN 80-7178-542-3 Štikar, J.,Hoskovec, J.,Štikarová, J. Psychologie v dopravě. Karolinum, Praha, 2003. 275 s.ISBN 80-246-0606-2 Štikar, J., Hoskovec, J. Dopravní psychologie. Praha 1995

Doporučená literatura:

Sedlák, J. Psychologie dopravy. Brno 1989 Štikar, J., Hoskovec, J., Šmolíková, J. Psychologická prevence nehod. Karolinum, Praha 2006 Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha 1996 Vtípil, Z. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie práce. Olomouc 1985

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět a vývoj dopravní psychologie 2. Vývojové tendence české dopravy 3. Psychologická analýza činnosti řidiče a jiných účastníků dopravy 4. Dopravní systémy a jejich spolehlivost 5. Dopravní prostředek, dopravní cesta a provoz 6. Způsobilost pro řízení dopravních prostředků a dopravní cesty 7. Volba dopravního prostředku a dopravní cesty 8. Podmínky bezpečného provozu - silniční doprava - letecká doprava - železniční doprava 9. Psychická zátěž v dopravě 10. mechanismy psychické adaptace na zátěžové situace 11. Organizace práce v dopravě 12. Výuka a výcvik 13. ŘASU - řízené aktivní sociální učení 14. Sociálně psychologické aspekty dopravy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku