711-0522/12 – Komunikační dovednosti (Kom Dov)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBI, FSUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat typy mezilidské komunikace - odlišit efektivní komunikaci od neefektivní - pochopit empatické naslouchání a poslouchání - rozeznat principiální a poziční vyjednávání - ilustrovat paralelní transakce - aplikovat metody vedení rozhovoru - vyhodnotit interpersonální styly při řešení konfliktu - demonstrovat styly manipulace

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem semináře je poskytnout základní teoretické poznatky z psychologie lidské komunikace a umožnit praktický nácvik vybraných komunikačních dovedností a technik.

Povinná literatura:

ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla: [neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život]. 2. vyd. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0124-1. SCHNEIDEROVÁ, Anna a Marek SCHNEIDER. Komunikační dovednosti: učební text pro distanční studium. Vyd. 2., upr. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Studijní texty (Ostravská univerzita). ISBN 978-80-7368-268-2. PETERS-KüHLINGER, Gabriele and John FRIEDEL. Soft Skills. Haufe Lexware, 2008. ISBN 978-3-648-03431-6. THIELE, Albert. Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci. Přeložil Gabriela THÖNDLOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3310-4.

Doporučená literatura:

JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Přeložil Viktor FAKTOR. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1279-2. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 98 - 80-247-2339-6. NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Přeložil Hana PROUSKOVÁ. Praha: Portal, 2010. ISBN 978-80-7367-722-0. GIBLIN, Les. How to be People Smart. Les Giblin Books, 2011. ISBN 9781937094034. PAUL, David. Communication strategies level 2. Heinle ELT, 2010. ISBN 9789814232623.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce na zvolené téma, písemný test

E-learning

MS Teams

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Verbální komunikace. Zásady efektivní komunikace. 2. Chyby při posuzování druhých. Bariéry v komunikaci. 3. Neverbální komunikace. 4. Self- management – kultivace schopnosti řídit sebe sama. 5. Aktivní naslouchání jako základ pro porozumění. 6. Komunikační techniky – prezentace, sebeprezentace, vedení rozhovoru, vedení porady, 7. Mediace. 8. Konflikty a jejich řešení. 9. Interpersonální styly. 10. Řešení konfliktů z hlediska transakční analýzy. 11. Ovlivňování a manipulace. Jednání s klientem – taktické zvládání manipulativních přístupů. 12. Vyjednávání, přesvědčivost a důvěryhodnost. 13. Komunikace v organizaci, typy komunikačních sítí, zásady správné komunikace v pracovních skupinách, mobbing. 14. Asertivní jednání, asertivní techniky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech seminárních cvičeních, maximální dovolená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2020/2021 letní