711-0524/01 – Aplikovaná psychologie (Ap Psych)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Matochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pojmenovat a rozpoznat psychické jevy - popsat fungování mozku v součinnosti s psychikou - vysvětlit sociálně patologické jevy - odhadnout různé typologie lidí v interpersonálních vztazích - objasnit chování člověka v zátěži - demonstrovat získané sociální dovednosti v modelových situacích - předcházet syndromu vyhoření

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Výuka předmětu obsahuje vědomosti v oblasti poznání psychických jevů v celospolečesnkém kontextu. Aplikuje teoretické poznatky na konkrétních případech v lidském dění. Zaměřuje se na vlastní sebepoznání. Pozornost je též věnována zátěžovým situacím, včetně syndromu vyhoření,a způsobu jejich zvládání.

Povinná literatura:

Atkinson, R., L. : Psychologie. Portál, Praha 2003, s. 751. ISBN: 80-7178-640-3. Čakrt, M.: Psychologie osobnosti. Management Press, Praha 2004. ISBN 80-7261-112-7. Hill, G.: Moderní psychologie. Portál, Praha 2004. ISBN 80-7178-641-1. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres.Praha, Grada Avicenum 1994. ISBN: 80-7169- 121-6.

Doporučená literatura:

Matochová, J.: Psychologie práva - speciální část. VŠB-TUO, Ostrava 2008. ISBN 978-80-248-1929-7. Vykopalová, H. : Sociální patologické jevy v současné společnosti. Olomouc, UP 2002. ISBN 80-244-0337-4. Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Aplikovaná psychologie v systému psychologických věd. Metody. 2. Experimentání psychologie, etika ve výzkumu. 3. Psychoanalytický přístup k psychologii. Psychosexuální vývoj osobnosti. 4. Mozek a duševní činnost. Biologické rytmy. 5. Paměť, vnímání, pozornost. 6. Schopnosti, vlohy, nadání, temperament, charakter. 7. Postoje a aspirace, hodnoty. Typologie osobnosti. 8. Kognitivní vývoj podle Piageta. Morální usuzování podle Kohlberga. 9. Socializace. Učení. 10. Genderový vývoj, pojmy a problémy. 11. Sociálně patologické jevy. Mobbing, bossing, stalking. 12. Davové chování. 13. Stres a jeho prožívání. Možnosti zvládání. 14. Burnout. Možnosti předcházení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku