711-0527/09 – Soft Skills I (SS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL20 doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
MIK30 doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definování soft skills a možností jejich rozvoje - základy time-managementu - rozvoj komunikačních dovedností vč. nácviku vybraných komunikačních technik (prezentace, sebeprezentace, jednání s klientem) - identifikace vlastních silných a slabých stránek na základě diagnostiky - příprava na výběrové řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen posluchačům technického, ekonomického i humanitního zaměření. Studenti budou seznámeni se soft skills se zaměřením na self-management a diagnostiku (zmapování vlastních silných a slabých stránek), efektivní komunikaci a plánování kariéry.

Povinná literatura:

GALLO, C. (2012). Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Praha: Grada Publishing. LUDWIG, P. (2013). Konec prokrastinace. Praha: Jan Melvil Publishing. Forsyth, P. (2013). Successful Time Management. London: Kogan Page Publishers. MŰHLFEIT, Jan, COSTI, Melina. Pozitivní leader: Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Praha: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265-0591-4 PETERS-KÜHLINGER, Gabriele. FRIEDEL, John. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti: Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 105 s. ISBN 978-80-247-2145-3.

Doporučená literatura:

BRODSKÝ, J. (2014). Time management. Praha: Ústav práva a právní vědy. KANITZ, A. von (2008) Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. Praha: Grada Publishing. MEHRABIAN, A. (2017). Nonverbal Communication. London: Routledge. PLAMÍNEK, J. Řešení problémů a rozhodování. Praha: Management, 2008. ISBN 978-80-247-2437-9. SCHNEIDEROVÁ, A., SCHNEIDER, M. Komunikační dovednosti. Ostrava: OSU, 2008. ISBN 978-80-7368-268-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení modelových situací a úkolů

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast studentů ve výuce, příprava a prezentace zadaných úkolů. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi - definování soft skills a možností rozvoje aplikované na konkrétní studenty - identifikace vlastních silných a slabých stránek studentů na základě diagnostiky - rozvoj komunikačních dovedností vč. nácviku vybraných komunikačních technik (prezentace, sebeprezentace, jednání s klientem) - příprava na výběrové řízení, sestavení CV, motivačního dopisu, portfolia - základy time-managementu - plán osobního rozvoje studenta pro vlastní kariéru

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je určen studentům Fakulty hornicko–geologické. Soft skills, měkké dovednosti představují kompetence, jež napomáhají člověku při snazším a úspěšnějším občanském soužití a zároveň musí být nedílnou součástí jeho pracovních kompetencí. Výuka bude zaměřena na rozvoj kompetencí potřebných ke každodennímu životu člověka, především pak kompetencí k řešení problémů, kompetencí komunikativních a komunikačních, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí tvořivého a kritického řešení problémů, kompetencí komplexního rozvoje osobnosti a v neposlední řadě kompetencí spojených s optimálním využíváním moderních informačních a komunikačních technologií. Studenti pomocí různých psychologických testů poznají sami sebe, svoji osobnost, svoji týmovou roli apod. Ve výuce bude kladen důraz na vzájemnou komunikaci, sebeprezentaci, asertivitu a asertivní chování, sebereflexi, self-management (zmapování slabých a silných stránek na základě diagnostiky) a time-management. Studenti si vytvoří portfolio a CV. Do výuky bude pozván náborový pracovník, který osvětlí problematiku výběru pracovníků, pracovních pohovorů, plánování kariéry a současně provede se studenty krátké „výběrové řízení.“ Hlavní témata: Soft skills – seznámení studentů s významem, popis, oblasti osobního rozvoje studentů. Self-management – rozvíjení schopností řídit sebe sama. Strukturovaný životopis, motivační dopis, osobní portfolio – struktura a obsah. Příprava na výběrové řízení – organizace výběrového řízení, assesment centrum, modelové situace. Komunikační dovednosti – komunikační schéma, fáze komunikace, druhy komunikace. Neverbální komunikace – funkce, analýza základních signálů, úprava prostoru pro komunikaci. Verbální komunikace – rozhovor, zásady efektivní komunikace. Komunikační techniky – prezentace, vedení porady, moderace, sebeprezentace. Jednání s klientem – taktické aspekty jednání s klientem, zvládání manipulativních přístupů. Plánování kariéry – diagnostika (kariérní typ, týmové role, sebepoznání - Holland, Belbin aj.). Time management - rozvíjení schopností plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: xx xxx xxx xxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku