711-0527/16 – Soft Skills I (SS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FEI, HGF, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL20 doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
MIK30 doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
VLK0039 Mgr. Iva Vlková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definování soft skills a možností jejich rozvoje - základy time-managementu - rozvoj komunikačních dovedností vč. nácviku vybraných komunikačních technik (prezentace, sebeprezentace, jednání s klientem) - identifikace vlastních silných a slabých stránek na základě diagnostiky - příprava na výběrové řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen posluchačům technického, ekonomického i humanitního zaměření. Studenti budou seznámeni se soft skills se zaměřením na self-management a diagnostiku (zmapování vlastních silných a slabých stránek), efektivní komunikaci a plánování kariéry.

Povinná literatura:

GALLO, C. (2012). Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Praha: Grada Publishing. LUDWIG, P. (2013). Konec prokrastinace. Praha: Jan Melvil Publishing. Forsyth, P. (2013). Successful Time Management. London: Kogan Page Publishers. MŰHLFEIT, Jan, COSTI, Melina. Pozitivní leader: Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Praha: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265-0591-4 PETERS-KÜHLINGER, Gabriele. FRIEDEL, John. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti: Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 105 s. ISBN 978-80-247-2145-3.

Doporučená literatura:

BRODSKÝ, J. (2014). Time management. Praha: Ústav práva a právní vědy. KANITZ, A. von (2008) Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. Praha: Grada Publishing. MEHRABIAN, A. (2017). Nonverbal Communication. London: Routledge. PLAMÍNEK, J. Řešení problémů a rozhodování. Praha: Management, 2008. ISBN 978-80-247-2437-9. SCHNEIDEROVÁ, A., SCHNEIDER, M. Komunikační dovednosti. Ostrava: OSU, 2008. ISBN 978-80-7368-268-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení modelových situací a úkolů

E-learning

Další požadavky na studenta

1. vypracovat strukturovaný životopis (europass) 2. vypracovat vzorový motivační dopis 3. sebeprezentace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soft skills – význam, popis, možnosti rozvoje. 2. Self-management – rozvíjení schopností řídit sebe sama. 3. Time management - rozvíjení schopností plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny. 4. Komunikační dovednosti – komunikační schéma, fáze komunikace, druhy komunikace. 5. Neverbální komunikace – funkce, analýza základních signálů, úprava prostoru pro komunikaci. 6. Verbální komunikace – rozhovor, zásady efektivní komunikace. 7. Komunikační techniky – prezentace, vedení porady, moderace, sebeprezentace. 8. Jednání s klientem – taktické aspekty jednání s klientem, zvládání manipulativních přístupů. 9. Plánování kariéry – diagnostika (kariérní typ, týmové role, sebepoznání - Holland, Belbin aj.). 10. Strukturovaný životopis, motivační dopis – struktura a obsah. Příprava na výběrové řízení – organizace výběrového řízení, assesment centrum, modelové situace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: 1. Zpracování strukturovaného životopisu 2. Zpracování vzorového motivačního dopisu 3. Sebeprezentace 4. Aktivní účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A060008) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku