711-0527/18 – Soft Skills I (SS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC60 Mgr. Eva Kocybalová
MAL20 doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
MIK30 doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
RAN0047 PaedDr. Mgr. Martin Rangl
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definování soft skills a možností jejich rozvoje - základy time-managementu - rozvoj komunikačních dovedností vč. nácviku vybraných komunikačních technik (prezentace, sebeprezentace, jednání s klientem) - identifikace vlastních silných a slabých stránek na základě diagnostiky - příprava na výběrové řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen posluchačům technického, ekonomického i humanitního zaměření. Studenti budou seznámeni se soft skills se zaměřením na self-management a diagnostiku (zmapování vlastních silných a slabých stránek), efektivní komunikaci a plánování kariéry.

Povinná literatura:

GALLO, C. (2012). Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Praha: Grada Publishing. LUDWIG, P. (2013). Konec prokrastinace. Praha: Jan Melvil Publishing. Forsyth, P. (2013). Successful Time Management. London: Kogan Page Publishers. MŰHLFEIT, Jan, COSTI, Melina. Pozitivní leader: Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Praha: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265-0591-4 PETERS-KÜHLINGER, Gabriele. FRIEDEL, John. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti: Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 105 s. ISBN 978-80-247-2145-3.

Doporučená literatura:

BRODSKÝ, J. (2014). Time management. Praha: Ústav práva a právní vědy. KANITZ, A. von (2008) Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. Praha: Grada Publishing. MEHRABIAN, A. (2017). Nonverbal Communication. London: Routledge. PLAMÍNEK, J. Řešení problémů a rozhodování. Praha: Management, 2008. ISBN 978-80-247-2437-9. SCHNEIDEROVÁ, A., SCHNEIDER, M. Komunikační dovednosti. Ostrava: OSU, 2008. ISBN 978-80-7368-268-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení modelových situací a úkolů

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Zpracování strukturovaného životopisu 2. Zpracování vzorového motivačního dopisu 3. Sebeprezentace 4. Aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soft skills – význam, popis, možnosti rozvoje. 2. Příprava na výběrové řízení – organizace výběrového řízení, assesment centrum, modelové situace. 3. Strukturovaný životopis – forma, obsah, trendy. 4. Motivační dopis – struktura a obsah. 5. Příprava na přijímací pohovor, sebeprezentace. 6. Plánování kariéry – diagnostika (kariérní typ, týmové role, sebepoznání - Holland, Belbin aj.). 7. Self-management – rozvíjení schopností řídit sebe sama. 8. Time management - rozvíjení schopností plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny. 9. Komunikační dovednosti – komunikační schéma, fáze komunikace, druhy komunikace. 10. Neverbální komunikace – funkce, analýza základních signálů, úprava prostoru pro komunikaci. 11. Verbální komunikace – rozhovor, zásady efektivní komunikace. 12. Komunikační techniky – prezentace, vedení porady, moderace. 13. Jednání s klientem – taktické aspekty jednání s klientem, zvládání manipulativních přístupů. 14. Asertivní komunikační techniky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 1. Zpracování strukturovaného životopisu 2. Zpracování vzorového motivačního dopisu 3. Sebeprezentace 4. Aktivní účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713P070001) Ekologizace energetických procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (NFS010) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0713A070002) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku