711-0528/01 – Soft skills II (SS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- opakování popisu soft skills a možností jejich rozvoje - tvorba osobního kariérního plánu - rozvoj inovativních kompetencí (rozvoj tvořivosti) - rozvoj kooperativních kompetencí, identifikace týmových rolí - identifikace a popis manipulativního jednání - popis asertivních technik a rozvoj asertivních dovedností - základy vyjednávání, rozvoj vyjednávacích kompetencí

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen posluchačům technických a ekonomických oborů. Rozšiřuje znalosti a dovednosti soft skills se zaměřením na self-management, kooperativní kompetence, asertivní dovednosti a vyjednávání.

Povinná literatura:

BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. František Bělohlávek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1975-7. COETZEE, Melinde. Career Planning in the 21st Century: Strategies for Inventing a Successful Career in a Workplace Without Jobs. Cape Town: Juta and Company Ltd, 2006. 88 s. ISBN 978-0-7021-7174-1. MŰHLFEIT, Jan, COSTI, Melina. Pozitivní leader: Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Praha: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265 -0591-4. PETERS-KÜHLINGER, Gabriele, FRIEDEL, John. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti: Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 105 s. ISBN 978-80-247-2145-3.

Doporučená literatura:

BRODSKÝ, Jan. Time management. Praha: Ústav práva a právní, 2014. 110 s. ISBN 978-80-905247-9-8. KADLEC, Miroslav. Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. ISBN 80-211-0363-9. MORRIS, D. Peoplewatching: The Desmond Morris Guide to Body Language. London: Vintage, 2002. ISBN 0099429780. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení modelových situací a úkolů

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soft skills – opakování, diagnostika. 2. Osobní kariérní plán, diagnostika. 3. Rozvoj inovativních kompetencí (cvičení pro rozvoj tvořivosti). 4. Týmová práce. Role v týmu. 5. Slovní a mimoslovní ovlivňování. 6. Manévrování a manipulace - identifikace manipulativního jednání, argumentace. 7. Asertivita. Asertivní techniky (modelové situace). 8. Strategie vyjednávání - měkké, tvrdé a principiální vyjednávání. 9. Proces vyjednávání - fáze, průběh, příprava na jednání, čas a síla v jednání. 10. Vyjednávací taktiky, týmová vyjednávání.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2016/2017 letní