711-0528/01 – Soft skills II (SS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAP0054 Mgr. Magdaléna Čapková
JAS17 PhDr. Iva Jašková
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
SKR0061 Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- opakování popisu soft skills a možností jejich rozvoje - tvorba osobního kariérního plánu - rozvoj inovativních kompetencí (rozvoj tvořivosti) - rozvoj kooperativních kompetencí, identifikace týmových rolí - identifikace a popis manipulativního jednání - popis asertivních technik a rozvoj asertivních dovedností - základy vyjednávání, rozvoj vyjednávacích kompetencí

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen posluchačů stavební fakulty. Rozšiřuje znalosti a dovednosti soft skills se zaměřením na self-management, kooperativní kompetence, asertivní dovednosti a vyjednávání. Hlavní témata: 1. Soft skills – opakování, diagnostika. 2. Osobní kariérní plán, diagnostika. 3. Rozvoj inovativních kompetencí (cvičení pro rozvoj tvořivosti). 4. Týmová práce. Role v týmu. 5. Slovní a mimoslovní ovlivňování. 6. Manévrování a manipulace - identifikace manipulativního jednání, argumentace. 7. Asertivita. Asertivní techniky (modelové situace). 8. Strategie vyjednávání - měkké, tvrdé a principiální vyjednávání. 9. Proces vyjednávání - fáze, průběh, příprava na jednání, čas a síla v jednání. 10. Vyjednávací taktiky, týmová vyjednávání.

Povinná literatura:

Bělohlávek, F. Jak vést svůj tým. František Bělohlávek. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1975-7. Čakrt, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, 2000. Kadlec, M. Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. ISBN 80-211-0363-9. Peters-Kuhlinger, G., Friedel, J. Komunikační a jiné "měkké dovednosti". Praha: Grada, 2007.

Doporučená literatura:

Plamínek, J. Řešení problémů a rozhodování. Praha: Management, 2008. ISBN 978-80-247-2437-9. Štěpaník, J. Umění jednat s lidmi 1. Cesta k úspěchu. Praha: Grada, 2003. Štěpaník, J. Umění jednat s lidmi 2. Komunikace. Praha: Grada, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

řešení modelových situací a úkolů

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soft skills – opakování, diagnostika. 2. Osobní kariérní plán, diagnostika. 3. Rozvoj inovativních kompetencí (cvičení pro rozvoj tvořivosti). 4. Týmová práce. Role v týmu. 5. Slovní a mimoslovní ovlivňování. 6. Manévrování a manipulace - identifikace manipulativního jednání, argumentace. 7. Asertivita. Asertivní techniky (modelové situace). 8. Strategie vyjednávání - měkké, tvrdé a principiální vyjednávání. 9. Proces vyjednávání - fáze, průběh, příprava na jednání, čas a síla v jednání. 10. Vyjednávací taktiky, týmová vyjednávání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku