711-0528/04 – Soft skills II (SS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT17 Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PAL04 Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
SCH0130 Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- opakování popisu soft skills a možností jejich rozvoje - tvorba osobního kariérního plánu - rozvoj inovativních kompetencí (rozvoj tvořivosti) - rozvoj kooperativních kompetencí, identifikace týmových rolí - identifikace a popis manipulativního jednání - popis asertivních technik a rozvoj asertivních dovedností - základy vyjednávání, rozvoj vyjednávacích kompetencí

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen posluchačům technických a ekonomických oborů. Rozšiřuje znalosti a dovednosti soft skills se zaměřením na self-management, kooperativní kompetence, asertivní dovednosti a vyjednávání.

Povinná literatura:

BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. František Bělohlávek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1975-7. COETZEE, Melinde. Career Planning in the 21st Century: Strategies for Inventing a Successful Career in a Workplace Without Jobs. Cape Town: Juta and Company Ltd, 2006. 88 s. ISBN 978-0-7021-7174-1. MŰHLFEIT, Jan, COSTI, Melina. Pozitivní leader: Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Praha: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265 -0591-4. PETERS-KÜHLINGER, Gabriele, FRIEDEL, John. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti: Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 105 s. ISBN 978-80-247-2145-3.

Doporučená literatura:

BRODSKÝ, Jan. Time management. Praha: Ústav práva a právní, 2014. 110 s. ISBN 978-80-905247-9-8. KADLEC, Miroslav. Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. ISBN 80-211-0363-9. MORRIS, D. Peoplewatching: The Desmond Morris Guide to Body Language. London: Vintage, 2002. ISBN 0099429780. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vytvoření osobního kariérního plánu na základě autodiagnostiky, analýzy trendů a situace na trhu práce.

E-learning

https://lms.vsb.cz MS Teams

Další požadavky na studenta

řešení modelových situací a úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soft skills – opakování, diagnostika. 2. Osobní kariérní plán, diagnostika. 3. Rozvoj inovativních kompetencí (cvičení pro rozvoj tvořivosti). 4. Týmová práce. Role v týmu. 5. Slovní a mimoslovní ovlivňování. 6. Manévrování a manipulace - identifikace manipulativního jednání, argumentace. 7. Asertivita. Asertivní techniky (modelové situace). 8. Strategie vyjednávání - měkké, tvrdé a principiální vyjednávání. 9. Proces vyjednávání - fáze, průběh, příprava na jednání, čas a síla v jednání. 10. Vyjednávací taktiky, týmová vyjednávání. 11. Kompetenční modely, profesiogram, trendy na trhu práce. 12. Osobní SWOT analýza. 13. Práce s cíli - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. 14. Prezentace kariérního plánu, zpětná vazba.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních, řešení modelových situací, tvorba osobního kariérního plánu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - vytvoření osobního kariérního plánu - prezentace vybraného oboru (specializace), včetně zhodnocení vlastního potenciálu, možnosti uplatnění, trendy

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.