711-0602/04 – Sociologie managementu (SM)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV11 Mgr. Alice Navrátilová
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat základní teoretické znalosti a dovednosti z oblasti řízení, plánování a rozhodování v podniku s důrazem na sociální podmíněnost těchto procesů. Pochopit souvislosti vlivu a změn prostředí na organizaci, na plánování její strategie, struktury a lidských zdrojů vzhledem k cílům organizace. Osvojit si základní poznatky z managementu, motivace a vedení lidí. Pochopit problematiku firemní kultury, její závislost na kultuře společnosti, roli jedince v organizaci a získat znalosti potřebné k diagnostice a zavedení změny firemní kultury.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Sociologie managementu vychází ze sociálně psychologické podmíněnosti řízení i role managera. Akcentuje vliv lidského faktoru na plánování, organizování a rozhodování v podniku. Zabývá se vedením, pracovní motivací a stimulací lidí v organizaci. Zaměřuje se i na problematiku firemní kultury z makro i mikroperspektivy, prezentuje možnosti její diagnostiky a změny.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2009. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1 vyd. Praha: Grada, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1. DUCHOŇ, Bedřich, ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, 369 s. ISBN 978-80-7400-003-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. 1 vyd. Praha: Grada , 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0. VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozšířené vydání .Praha: Management Press, 2009. 323 s. ISBN: 978-80-7261-197-3.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, Ladislav. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2011, s.191. ISBN 978-80-247-3275-6. BROOKS, Ian. Firemní kultura. 1. vyd. Brno: Computer press, 2003. 296 s. ISBN 80-7226-763-9. DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vyd. Praha: Management Press, 2007. 300 s. ISBN 978-80-7261-066-2. KOONTZ, Herold, WEIHRICH,Heinz. Management. Victoria Publishing, 1993. s.659. ISBN 80-85605-45-7 LUKÁŠOVÁ, Růžena, NOVÝ, Ivan a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2 NOVÝ, Ivan, SURYNEK, Alois a kol. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. přepracované a rozšířené vydání, dotisk 2007. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 276. ISBN 80-247-1705-0. PETERS Thomas J., WATERMAN Robert. H.: Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda 1993. 294 s. ISBN 80-205-0313-7 PROCHOVNÍK, Štěpán, DUŠKOVÁ, Anna, KAŇÁKOVÁ, Zdena, PAPŘOKOVÁ, Anna, PREMUSOVÁ, Jarmila. Sociologie průmyslu. 1. vyd. Ostrava, ediční středisko VŠB, 1991. 124 s. ISBN 80-7078-091-6. ROBBINS,Stehen, P. COULTER, Mary. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 600. ISBN 80-247-0495-1 SOUČEK, Zdeněk. Zvítězíme i v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 356. ISBN 978-80-86946-73-3. VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T999) Hutnictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T999) Hutnictví (01) Vyrovnávací z BC na ING P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3902T007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku