711-0602/15 – Sociologie managementu (SM)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGF, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
SOL06 PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat základní teoretické znalosti a dovednosti z oblasti řízení, plánování a rozhodování v podniku s důrazem na sociální podmíněnost těchto procesů. Pochopit souvislosti vlivu a změn prostředí na organizaci, na plánování její strategie, struktury a lidských zdrojů vzhledem k cílům organizace. Osvojit si základní poznatky z managementu, motivace a vedení lidí. Pochopit problematiku firemní kultury, její závislost na kultuře společnosti, roli jedince v organizaci a získat znalosti potřebné k diagnostice a zavedení změny firemní kultury.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Sociologie managementu vychází ze sociálně psychologické podmíněnosti řízení i role managera. Akcentuje vliv lidského faktoru na plánování, organizování a rozhodování v podniku. Zabývá se vedením, pracovní motivací a stimulací lidí v organizaci. Zaměřuje se i na problematiku firemní kultury z makro i mikroperspektivy, prezentuje možnosti její diagnostiky a změny.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2009. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1 vyd. Praha: Grada, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1. DUCHOŇ, Bedřich, ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, 369 s. ISBN 978-80-7400-003-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. 1 vyd. Praha: Grada , 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0. VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozšířené vydání .Praha: Management Press, 2009. 323 s. ISBN: 978-80-7261-197-3.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, Ladislav. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2011, s.191. ISBN 978-80-247-3275-6. BROOKS, Ian. Firemní kultura. 1. vyd. Brno: Computer press, 2003. 296 s. ISBN 80-7226-763-9. DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vyd. Praha: Management Press, 2007. 300 s. ISBN 978-80-7261-066-2. KOONTZ, Herold, WEIHRICH,Heinz. Management. Victoria Publishing, 1993. s.659. ISBN 80-85605-45-7 LUKÁŠOVÁ, Růžena, NOVÝ, Ivan a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2 NOVÝ, Ivan, SURYNEK, Alois a kol. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. přepracované a rozšířené vydání, dotisk 2007. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 276. ISBN 80-247-1705-0. PETERS Thomas J., WATERMAN Robert. H.: Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda 1993. 294 s. ISBN 80-205-0313-7 PROCHOVNÍK, Štěpán, DUŠKOVÁ, Anna, KAŇÁKOVÁ, Zdena, PAPŘOKOVÁ, Anna, PREMUSOVÁ, Jarmila. Sociologie průmyslu. 1. vyd. Ostrava, ediční středisko VŠB, 1991. 124 s. ISBN 80-7078-091-6. ROBBINS,Stehen, P. COULTER, Mary. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 600. ISBN 80-247-0495-1 SOUČEK, Zdeněk. Zvítězíme i v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 356. ISBN 978-80-86946-73-3. VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test prezentace konsultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky na studenta jsou definovány v podmínkách absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sociologie managementu jako vědní disciplína 2. Vývoj teorií řízení - myšlenkové zázemí současného managementu 3. Strategické plánování organizace 4. Organizování, organizace a prostředí managementu 5. Pojetí sociálního systému organizace 6. Motivace jako významný prostředek ovlivňování pracovníků 7. Vedení jako součást managementu organizace 8. Organizace jako prostředí pro vznik, rozvoj a změnu firemní kultury (makroperspektiva, objektivistické paradigma) 9. Člověk jako nositel firemní kultury (mikroperspektiva, interpretativní paradigma 10. Úvod do studia firemní kultury 11. Firemní kultura a její vliv na chování organizace 12. Identifikace firemní kultury a model řízené změny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.