711-0603/02 – Marketing Research ()

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Koncepce marketingu 2. Faktory prostředí a kultury 3. Sociální faktory 4. Sociálně-psychologická hlediska spotřebního chování 5. Trh a charakter výrobků 6. Marketingová komunikace 7. Metodika a metodologie marketingového výzkumu 8. Anketa a technika dotazníku 9. Rozhovor jako hlavní metoda dotazování 10. Studium dokumentů (výzkum u stolu) 11. Pozorování a experiment 12. Výzkum konkurence 13. Přínos a využití výsledků výzkumu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.