711-0603/04 – Marketing Research ()

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Koncepce marketingu 2. Faktory prostředí a kultury 3. Sociální faktory 4. Sociálně-psychologická hlediska spotřebního chování 5. Trh a charakter výrobků 6. Marketingová komunikace 7. Metodika a metodologie marketingového výzkumu 8. Anketa a technika dotazníku 9. Rozhovor jako hlavní metoda dotazování 10. Studium dokumentů (výzkum u stolu) 11. Pozorování a experiment 12. Výzkum konkurence 13. Přínos a využití výsledků výzkumu1. Koncepce marketingu 2. Faktory prostředí a kultury 3. Sociální faktory 4. Sociálně-psychologická hlediska spotřebního chování 5. Trh a charakter výrobků 6. Marketingová komunikace 7. Metodika a metodologie marketingového výzkumu 8. Anketa a technika dotazníku 9. Rozhovor jako hlavní metoda dotazování 10. Studium dokumentů (výzkum u stolu) 11. Pozorování a experiment 12. Výzkum konkurence 13. Přínos a využití výsledků výzkumu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner