711-0604/02 – Personální management (PerMan)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Markéta JaníkováGarant verze předmětuMgr. Markéta Janíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYS06 Mgr. Markéta Janíková
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
SOL06 PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí základní pojmy, kategorie a teoretické přístupy z oblasti personálního managementu. Cílem kurzu je poskytnout studentům jednoduchou orientaci týkající se koncepcí, úkolů a činností personálního managementu. Zaměřuje se na popis a vysvětlení základních přístupů, metod, úkolů a činností personálního managementu s ohledem na moderní trendy v oblasti práce s lidskými zdroji (zavádění nových technologií, nové druhy komunikace, rozmanitost trhu práce, změny v oblasti HR procesů).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy, teoriemi a metodami z oblasti HR.

Povinná literatura:

DĚDINA, J. 2018. Management a organizace: současné přístupy k řízení lidí a vytváření organizací. Ostrava: KeyPublishing. DVOŘÁKOVÁ, Zdena. (2007) Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2007. HOFSTEDE, Geert. Cultures and organizations. 2nd ed. New York 2005. MUŽÍK, J., KRPÁLEK, P. 2017. Lidské zdroje a personální management. Praha: Academia. PLAMÍNEK, J. 2018. Vedení lidí, týmů a firem – praktický atlas managementu. Praha: Grada.

Doporučená literatura:

BARTOŇKOVÁ, Hana. 2010. Firemní vzdělávání. Praha: Grada, BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol. 2007. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press. BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich. 2006. Management. Brno: ComputerPress. HOFSTEDE, Geert. 2005. Cultures and organizations. New York. HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé: strategie a praxe výběrového řízení. 2007. Brno: Motiv Press,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast v hodinách projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Personální management – základní funkce a úkoly 2. Strategické řízení v organizaci (dopravním podniku) 3. Personální plánování v organizaci (dopravním podniku) 4. Komunikace a její význam pro efektivní řízení (Pracovní vztahy) 5. Analýza pracovních míst, metody a techniky analýzy práce 6. Nábor, získávání, personální výběr pracovníků 7. Motivace a odměňování pracovníků 8. Hodnocení pracovníků 9. Vzdělávání pracovníků 10. Péče o pracovníky 11. Řízení kariéry v organizaci (dopravním podniku) 12. Vedení lidí 13. Time management 14. Nové trendy a technologie v oblasti personálního managementu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku