711-0611/01 – Socioekonomická geografie (SEG)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV11 Mgr. Alice Navrátilová
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
SOL06 PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 16+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzování, identifikování, přehodnocování a kvalifikované navrhování změny geo-prostorových a sociálně ekonomických jevů a procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Nosnou částí předmětu je geografie světové ekonomiky a na ni navazující sociálně-ekonomická, ekologická, demografická a urbanizační problematika a hlediska. Na základě těchto poznatků lze kvalifikovaně analyzovat a ovlivňovat s minimálními negativními dopady prostorovou organizaci sociálně-ekonomických jevů a procesů.

Povinná literatura:

Daněk, Petr (2000): Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. In Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P.: Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Hrala,V., Kašpar,V., Vitvarová, I. (1994): Geografie světového hospodářství. Praha: Vysoká škola ekonomická Šotkovský, I. (1999): Socioekonomická geografie. Ostrava: VŠB- EkF Vallin, J. (1992). Světové obyvatelstvo. Praha: Akademia Vencálek, J. (1991). Socioekonomická geografie I. Ostrava: Ostravská universita Varadzin, F. (1997). Teorie světové ekonomiky. Ostrava: VŠB- EkF

Doporučená literatura:

Bauman, Z. (2000): Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P. (2000): Stát, prostor, politika.Vybrané otázky politické geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Daněk, P. Sociokulturní diferenciace obyvatelstva ČR. Závěrečná zpráva grantového projektu GA ČR č. 403/94/1266 Hodnocení sociálních, kulturních a politických aspektů územní diferenciace obyvatelstva ČR. Brno: MU, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Časopisy: Demografie, Geografie, Ekonomie

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test semestrální projekt ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět sociálně-ekonomické geografie (dále jen SEG). Vývoj oboru, interdisciplinární charakter, přístupy a cíl zkoumání. 2. Metodologie. Specifika metod SEG. 3. Komplexnost prostoru. Přírodní, kulturní a ekonomický faktor. 4. Stát jako objekt studia SEG. Základní charakteristiky (území, obyvatelstvo, politicko- ekonomický systém, způsob organizace ekonomiky). 5. Stav a možnosti lidského zdroje. Rozmístění světové populace a její dynamika. Ukazatele lidského rozvoje. 6. Reprodukční chování a společenské instituce. Stát, manželství, rodina, sociální politika. 7. Vybrané strukturální znaky populace a jejich souvislosti . Demografická struktura, věk, rasy, religiozita, hospodářská aktivita. 8. Vliv osídlení na prostorové, industriální, sociálně-ekonomické a životní podmínky. Rozvoj měst. 9. Sociální stratifikace. Životní úroveň a životní styl. Sociální exluze. 10. Vliv sociálně-ekonomických činitelů na lokalizaci průmyslu a problémy moderní společnosti. 11.Obecné znaky geografie světového hospodářství. Ekonomická organizace, přírodní zdroje, ekonomický růst. 12. Centrálně-periferní systém světa. Evropa v sociálně-ekonomickém přehledu (industrializace, služby, unie). Rozvoj severoamerického a asijsko- pacifického prostoru, rozvojové země. 13.Postavení ČR ve světovém hospodářství. 14.Světová ekonomika v geoprostorových souvislostech. Integrační a globalizační procesy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Most 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku