711-0613/02 – Personální management dopravního podniku (PMDP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Markéta JaníkováGarant verze předmětuMgr. Markéta Janíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYS06 Mgr. Markéta Janíková
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
SOL06 PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat základní funkce a úkoly manažera lidských zdrojů, popsat historický a politický vývoj personálního managementu, jeho jednotlivé etapy a školy Pochopit a kriticky vyhodnotit jednotlivá etická dilemata, která vyvstávají při utváření politiky lidských zdrojů. Aplikovat teorii a výzkum personálního managementu v každodenním chodu skutečných organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz personálního managementu poskytuje studentům základní přesto zevrubnou orientaci v nezbytných konceptech personálního managementu, jako segmentu z práce managerů. Z pěti základních funkcích managementu, tj. plánování, organizování, nabírání zaměstnanců, vedení a kontrolování je pozornost zvláště věnována problematice náboru, zapracování nových pracovníků, adekvátního odměňování, motivací skrze podněty a odměny, hodnocení výkonu, komunikaci a rozvoje dovedností zaměstnance s cílem zajistit loajalitu zaměstnance. Okruhy témat:1. Personální management – základní funkce a úkoly 2. Strategické řízení v organizaci (dopravním podniku) 3. Personální plánování v organizaci (dopravním podniku) 4. Komunikace a její význam pro efektivní řízení (Pracovní vztahy) 5. Analýza pracovních míst, metody a techniky analýzy práce 6. Nábor, získávání, personální výběr pracovníků 7. Motivace a odměňování pracovníků 8. Hodnocení pracovníků 9. Vzdělávání pracovníků 10. Firemní kultura 11. Řízení kariéry v organizaci (dopravním podniku) 12. Vedení lidí (role leadera v organizaci) 13. Týmová práce 14. Osobnost zaměstnnace

Povinná literatura:

AMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2008. 788 s. ISBN 978-80-247-1407-3. DVOŘÁKOVÁ, Zdena. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0. TURECKIOVÁ, Michaela. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského, 2009. 128 s. ISBN 978-80-86723-80-8.

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2007. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-0396-X. HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé: strategie a praxe výběrového řízení. 1. vyd. Brno: Motiv Press, 2007. 376 s. ISBN 978-80-254-0698-4. TURECKIOVÁ. Michaela. Klíč k účinnému vedení lidí: odemkněte potenciál svých spolupracovníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 122 s. ISBN 978-80-247-0882-9. BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-2914-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast na hodinách projekt (pohovor nanečisto)

E-learning

Další požadavky na studenta

seminární práce, popř. referát a prezentace závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Personální management – základní funkce a úkoly 2. Strategické řízení v organizaci (dopravním podniku) 3. Personální plánování v organizaci (dopravním podniku) 4. Komunikace a její význam pro efektivní řízení (Pracovní vztahy) 5. Analýza pracovních míst, metody a techniky analýzy práce 6. Nábor, získávání, personální výběr pracovníků 7. Motivace a odměňování pracovníků 8. Hodnocení pracovníků 9. Vzdělávání pracovníků 10.Firemní kultura. 11.Řízení kariéry v organizaci (dopravním podniku) 12.Vedení lidí 13. Týmová práce 14. Osobnost zaměstnance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku