711-0701/07 – Pedagogika (PEDAG)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity5
Garant předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHU05 Mgr. Aleš Chupáč
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
SEK04 Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvování tohoto jednosemestrálního kurzu by měli, kromě teoretického základu (pojmového aparátu), získat i potřebné pedagogické dovednosti – - stanovení cílů edukačního procesu, - řízení procesu edukace, - motivace a aktivizace v procesu edukace, - využití aktivizačních metod edukace a vhodných učebních pomůcek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení z pedagogiky jsou zaměřeny na osvojení základního pojmového aparátu z oblasti pedagogiky (předmět, struktura, vztah k ostatním vědám a základní pedagogická terminologie). Zvláštní pozornost je kladena na didaktiku dospělých (příprava a realizace školení).

Povinná literatura:

BENEŠ, M. Úvod do andragogiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 129 s. ISBN 80-7184-381-4. JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. 3. rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 65 s. ISBN 80-85931-07-9. JŮVA, V. Úvod do pedagogiky. 2. rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 95 s. ISBN 80-85931-06-0. MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. 3. dot. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 111 s. ISBN 80-210-0210-7. MUŽÍK, J. Androdidaktika. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 80-7357-045-9. MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2005. 202 s. ISBN 80-7238-220-9.

Doporučená literatura:

PETTY, G. Moderní vyučování: Praktická příručka. 5. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 978-80-7367-427-4. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. přeprac. a dopl. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 80-7367-047-X. PRŮCHA, J.-WALTEROVÁ, E.-MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál 1998. 292 s. ISBN 80-7178-029-4. ZEMANOVÁ, D.: Pedagogicko psychologické zvláštnosti učení dospělých. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut, 1989. ZEMANOVÁ, D.: Učební pomůcka jako názorný prostředek výuky. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut, 1990. ZEMANOVÁ, D. Pedagogická diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava projektu školení. Příprava samostatných výstupů studenty k jednotlivým tématům didaktiky dospělých.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pedagogika jako věda, její význam, historie. 2. Výchova a výchovný proces. 3. Pedagogický výzkum. 4. Vzdělávání – didaktika dospělých. 5. Vyučovací jednotka a příprava na ni – didaktický proces. 6. Cíle a zásady didaktického procesu. 7. Prostředky a organizační formy vzdělávání. 8. Didaktické metody ve vzdělávání. 9. Aktivizační metody ve vzdělávání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku