711-0713/01 – Logika a vědecké myšlení ()

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuMgr. Jiří DavidGarant verze předmětuMgr. Jiří David
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV49 Mgr. Jiří David
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Anotace Cílem předmětu je seznámit studenty se zejména klasickou logikou a principy vědeckého myšlení a zkoumání. Nedílnou součástí předmětu jsou cvičení, pro jejichž úspěšnost je třeba respektovat počet maximálně 15-ti účastníků.

Povinná literatura:

Literatura JANÁK V.: Základy formální logiky, Praha 1973 KOLÁŘ P.: Argumenty filozofické logiky, Praha 1999 MATERNA P.: Umíte logicky myslet?, Praha 1968 MATERNA P., PALA K., ZLATUŠKA J.: Logická analýza přirozeného jazyka, Praha 1989 ŠTĚPÁN J.: Klasická logika, Olomouc 2001 FAJKUS B.: Současná filosofie a metodologie vědy Praha 1997 FEYERABEND P.: Tři dialogy o vědění, Praha, 1999. KUHN T.: Struktura vědeckých revolucí, Praha, 1998 POPPER K.: Logika vědeckého zkoumání, Praha, 1997 RUSSELL B.: Logika, věda, filosofie, společnost, Praha, 1993 TONDL L.: Věda, technika a společnost. Praha, 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova Část I. - logika jako analýza správnosti usuzování, vymezení, klasifikace a dějiny logiky - logická analýza jazyka, definice a definování, klasifikace, usuzování - výroková logika - predikátová logika, sylogismy - axiomatické a předpokladové systémy logiky, neklasické logiky Část II. - věda a vědecké myšlení - představy o pojetí a funkcích vědy - vývoj vědecké racionality, pojem pravdy v současné vědě - metoda vědeckého zkoumání - věda a ne-vědecké formy poznání

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.