711-0713/01 – Logic and Scientific Thinking ()

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorMgr. Jiří DavidSubject version guarantorMgr. Jiří David
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV49 Mgr. Jiří David
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova Část I. - logika jako analýza správnosti usuzování, vymezení, klasifikace a dějiny logiky - logická analýza jazyka, definice a definování, klasifikace, usuzování - výroková logika - predikátová logika, sylogismy - axiomatické a předpokladové systémy logiky, neklasické logiky Část II. - věda a vědecké myšlení - představy o pojetí a funkcích vědy - vývoj vědecké racionality, pojem pravdy v současné vědě - metoda vědeckého zkoumání - věda a ne-vědecké formy poznání

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R018) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R020) Transport Constructions P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R018) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R020) Transport Constructions P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R042) Traffic Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Transport Constructions P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Transport Constructions P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Transport Constructions P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.