711-3407/02 – Obchodní a pracovní právo (OaPP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuJUDr. Pavla PetříkováGarant verze předmětuMgr. Jiří Klega
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student orientaci v předmětných odvětvích soukromého práva.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti obchodního práva se zaměřením na obchodní závazkové vztahy a dále v oblasti práva pracovního se zaměřením na specifika tohoto odvětví ve vztahu k ostatním soukromoprávním odvětvím.

Povinná literatura:

Ústava České republiky Listina základních práv a svobod zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Doporučená literatura:

Švarc Zbyněk, Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, Praha 2015 Horáková, J. Základy práva pro neprávníky, 2.vydání, Informatorium, Praha, 2015 Janů M. a kolektiv Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání, C.H.Beck, Praha 2016 Jinak dle pokynů pedagoga

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní orientace v soukromém právu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. úvod do předmětu (ústavní principy obchodního práva) 2. subjekty obchodního práva a jiné formy společného podnikání 3. obchodní závazkové vztahy - podnikání zahraničních osob v ČR 4. živnostenské podnikání 5. hospodářská soutěž, 6. nekalá soutěž 7. insolvence 8. úvod do problematiky pracovního práva (ústavní principy) 9. vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů 10. mzda, plat, pracovní doba, dovolená, zvláštní pracovní podmínky 11. bezpečnost a ochrana zdraví při práci 12. odpovědnost v pracovněprávních vztazích 13. postavení odborů v pracovněprávních vztazích a kolektivní pracovní právo 14. právní úprava zaměstnanosti a nezaměstnanosti - normativy EU v obchodněprávních a pracovněprávních vztazích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  31 3
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečný písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.