712-0008/01 – Jazyk český Dr. (CJDr.)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity10
Garant předmětuMgr. Karolina Slamová, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Svatava Cigánková
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEI, FS, FBI, FMT, EKF, USP, FAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG53 PhDr. Svatava Cigánková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Určeno pro doktorandy - cizince studující v češtině. Předpokládá se vstupní znalost B1 a dosažení úrovně B2 SERRJ v oblasti ústní i písemné komunikace.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Pozornost se věnuje spisovné češtině v ústní i písemné podobě se zvláštním zaměřením na rysy odborného (technického/ekonomického) stylu a jeho útvary, terminologii a bezpečné ovládání gramatických jevů spojeným s odborným jazykem.

Povinná literatura:

Vybrané odborné texty podle studijního zaměření, aktuální e-ziny. Bischofová, J. a kol. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum 2004.

Doporučená literatura:

Trnková, A. Cvičení z české mluvnice pro cizince. Praha, ISV, 1998. Šaur,V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha, Ottovo nakladatelství, 2004. Čechová, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha, ISV 2003. Internetová jazyková příručka - ujc.cas.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné vypracování úkolů, ústní prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 1-15

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku