712-0053/01 – Foreign Language for Foreigners 1/I - EkF (3) (C1/I-EkF)

Gurantor departmentInstitute of Foreign LanguagesCredits2
Subject guarantorPhDr. Svatava CigánkováSubject version guarantorPhDr. Svatava Cigánková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHU01 Mgr. Gabriela Chudašová
CIG53 PhDr. Svatava Cigánková
FOR40 PhDr. Ivona Formánková
PEL12 Mgr. Barbara Kratochvílová
FIL04 Mgr. Dagmar Kutláková
SCH43 Mgr. Alexandra Scheibinger
SIV02 Mgr. Veronika Sivková
SLA35 PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
SLA14 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
UHL01 Mgr. Květuše Uhlířová
ZEM23 Mgr. Kateřina Zemčíková, M.Litt.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Výuka probíhá na úrovni B2 podle SERRJ a předpokládá prohloubení jazykových kompetencí v oblasti odborného ekonomického jazyka.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Pozornost se věnuje spisovnému jazyku v ústní i písemné podobě, především odbornému ekonomickému jazyku a jeho specifickým rysům. Vedle ústní a písemné komunikace se počítá s četbou obtížnějších obecných i rozsáhlejších odborných textů a orientace v nich, schopnost zachytit mluvené slovo a jeho reprodukce. Tematické zaměření: Předmět ekonomie, Tržní ekonomika. Potřeby. Podniky. Ekonomika podniku.

Compulsory literature:

Čechová, E.; Remediosová, H. Čeština pro ekonomy. Praha, Karolinum 1999.

Recommended literature:

Šaur,V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha, Ottovo nakladatelství, 2004. Internetová jazyková příručka - ujc.cas.cz. Trnková, A.Cvičení z české mluvnice pro cizince. Praha, ISV, 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Working out written tasks, oral presentation.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 10  5
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6207) Quantitative Methods in Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Valašské Meziříčí 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management P Czech Valašské Meziříčí 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6234) Quantitative Methods and Decision Making in Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner