712-0062/01 – Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV (CLa/IV-DS)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Karolina Slamová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, HGF, FS, FBI, FMT, FAST, EKF, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEL12 Mgr. Barbara Kratochvílová
VYH19 Mgr. Martina Rochlová
SLA14 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle jsou v souladu s popisem úrovně A1 s přesahem A2 SERRJ, výuka se orientuje na získávání všech čtyř jazykových kompetencí - mluvení, psaní, čtení a poslech s porozuměním.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Pozornost je věnována poslechu, četbě, písemnému i ústnímu projevu. Tematické zaměření: doprava, cestování, u lékaře. Základy odborného jazyka tematicky souvisejícího s oborem. Gramatika v omezeném rozsahu, zaměření na jevy vyskytující se v odborné komunikaci.

Povinná literatura:

HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Čeština expres 2: [úroveň] A1/2: [anglická verze]. Praha: Akropolis, 2011. ISBN 978-80-87481-26-4.

Doporučená literatura:

HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Czech grammar in a nutshell: Česká gramatika v kostce: anglická verze. Praha: Akropolis (Filip Tomáš), c2010. ISBN 978-80-87481-11-0. FROULÍKOVÁ, Lenka. Adam a Eva v Českém ráji: učebnice češtiny pro cizince-začátečníky. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1673-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast v hodinách a průběžné vypracování úkolů.

E-learning

Samostudium příslušných lekcí dostupné na lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Semestr 4 Lekce 3-5 + shrnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: - aktivní účast ve výuce - plnění zadaných písemných úkolů - povinná 70% docházka

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - aktivní účast na cvičeních - plnění zadaných písemných úkolů - samostudium příslušných lekcí z učebnice

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0613A140010) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0613A140035) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0719A270003) Materiálové inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0712A290002) Odpadové hospodářství a úprava surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260030) Stavební inženýrství - BIM inženýring P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0613A140035) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0613A140010) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260030) Stavební inženýrství - BIM inženýring P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0719A270003) Materiálové inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0613A140010) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0613A140035) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0732A260030) Stavební inženýrství - BIM inženýring P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0719A270010) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0719A270010) Robotika (S03) Servisní robotika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0719A270010) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140010) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní