712-0078/02 – Jazyk francouzský 2a/II pro EkF (3) (F2a/II-E)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity1
Garant předmětuMgr. Pavla ZubkováGarant verze předmětuMgr. Pavla Zubková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je osvojit si základy francouzského jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a naučit se komunikovat v běžných životních situacích.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka navazuje na výuku v předcházejícím semestru, rozvíjí jazykové kompetence, rozšiřuje slovní zásobu, frazeologii a gramatické struktury. Kulturní a společenské aspekty francouzštiny, postavení francouzštiny v mezinárodním kontextu

Povinná literatura:

PIOTROWSKA-SKRZYPEK M.,Gajos M., Deckert M., Biele D.:C´est parti 1. Praha: Draco, 2019. 196 p. ISBN 978-83-954141-0-6 PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky/ Le français pour vous. Praha: Leda, 2020. ISBN 978-80-7335-527-2 PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečník, žákovský sešit..Praha: Leda, 2020. ISBN 9788073355289 CD nahrávky textů a cvičení

Doporučená literatura:

Brossier Evelyne, Monnier Cahrlotte: Bescherelle conjugaison, Paris: Hatier, 2013. ISBN 978-2-218-95238-8 Angel Campa, Claude Mestreit, Manuel Tost: FORUM 1, Hachette 2004 Francouzská gramatika v kostce. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-222-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní a písemné úkoly.

E-learning

7jours .enseignant@tv5monde Dossiers pédagogiques, niveau élémentaire

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, vypracovávání zadaných písemných a ústních úkolů, absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 4-5 z učebnice C´est parti 1 Lekce 4 – prohloubení znalostí jak pozdravit, jak se rozloučit, předložka "de" po záporu, "si" po záporné otázce, slovosled, nepravidelná slovesa "pouvoir", "connaitre" Lekce 7 – letní pobyty, brigády, dny v týdnu, názvy měsíců, vyjádření budoucnosti pomocí "aller" plus infinitiv, osobní zájmena, ukazovací zájmena, zájmena přivlastňovací a ukazovací u podstatných jmen začínajících na samohlásku, nepravidelné sloveso "savoir" Lekce 8 – cestování vlakem, doklady potřebné k cestování, prohloubení znalostí příd. jmen, vyjádření nepřímého podmětu pomocí "il y a", zájmena přivlastňovací – množné číslo, nepravidelná slovesa "comprendre", "vouloir" Opakování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 10  5 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce. Povinná 80% docházka. Splnění zápočtového testu - 65%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní účast na prvním a posledním cvičení. Samostudium příslušných lekcí. Vypracování zadaných úkolů. Splnění zápočtového testu na 65%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.