712-0119/03 – Jazyk anglický 1/II EkF (A1/I-EkF)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Zuzana TrawinskáGarant verze předmětuMgr. Zuzana Trawinská
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA0250 Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
FOR40 PhDr. Ivona Formánková
CHU01 Mgr. Gabriela Chudašová
JUR21 Mgr. Radka Juříčková, Ph.D.
PEL12 Mgr. Barbara Kratochvílová
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.
SMU0007 Mgr. Kateřina Smutná
SPU0044 Mgr. Kateřina Spurná
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
WLO74 Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D.
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získání řečové dovednosti v obchodním anglickém jazyce na úrovni B1- B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se naučí pohovořit o výrobcích, jejich značkách a ceně a způsobech reklamy. Dokáže rozeznat fúzi od obchodního převzetí, je schopen diskutovat o etice v podnikání a korupci. Rozlišuje mezi styly "leadership and mamagement", naučí se základům úspěšné prezentace, jak vést porady, umí vhodně vyjádřit souhlas a nesouhlas.

Povinná literatura:

MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Third Edition. Cambridge University Press 20017. ISBN 978-1-316-62998-7.

Doporučená literatura:

MURPHY, R., SMALZER, W. R. Cambridge English Grammar In Use Intermediate Incl Answers 2nd ed.. Cambridge: Cambridge University Press 2000. ISBN 10 0521625971. Business Spotlight Economia, a.s. www.business-spotlight.cz ISSN 1214-8377.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test Zkouškový test Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Plnění zadaných písemných úkolů s následnou korekcí během konzultací. Opravy provádí lektor společně se studentem formou diskuze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova konzultací: 1. konzultace: lekce 22 - 23 Výrobky, značky, cena 2. konzultace: lekce 24 - 25 Podpora prodeje 3. konzultace: lekce 29 Finanční ohodnocení 4. konzultace: lekce 30 Aktiva, pasiva, rozvaha 5. konzultace: lekce 34 Fúze, převzetí, odprodej 6. konzultace: lekce 40 Korupce 7. konzulatace:lekce 41 Etika 8. konzultace: lekce 42 Time management 9. konzultace: lekce 43 Zvládání stresu 10.konzultace: lekce 44 Leadership, management 11.konzultace: lekce 60 - 62 Prezentace 1, 2, 3 12.konzultace: lekce 57 Schůze - vyjádření názoru 13.konzultace: lekce 58 Schůze - vyjádření souhlasu/nesouhlasu 14.konzultace: test, zkouška

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - K - cs 2019/2020 kombinovaná čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní