712-0119/04 – Jazyk anglický 1/II EkF (A1/I-EkF)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Zuzana TrawinskáGarant verze předmětuMgr. Zuzana Trawinská
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIN0001 Jitka Gábrlíková
KRA0580 Ing. Natálie Kravčenková
MIN0090 Bc. Romana Minářová
NEU0001 RNDr. Anna Neumanová
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získání řečové dovednosti v obchodním anglickém jazyce na úrovni B1- B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se naučí pohovořit o výrobcích, jejich značkách a ceně a způsobech reklamy. Dokáže rozeznat fúzi od obchodního převzetí, je schopen diskutovat o etice v podnikání a korupci. Rozlišuje mezi styly "leadership and mamagement", naučí se základům úspěšné prezentace, jak vést porady, umí vhodně vyjádřit souhlas a nesouhlas.

Povinná literatura:

MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Edition with Answers and CD-ROM UK 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press 2010. ISBN 978-0-521-74862-9

Doporučená literatura:

MURPHY, R., SMALZER, W. R. Cambridge English Grammar In Use Intermediate Incl Answers 2nd ed.. Cambridge: Cambridge University Press 2000. ISBN 10 0521625971. Business Spotlight Economia, a.s. www.business-spotlight.cz ISSN 1214-8377.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Plnění zadaných písemných úkolů s následnou korekcí během konzultací. Opravy provádí lektor společně se studentem formou diskuze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova konzultací: 1. tutoriál: lekce 22 - 23 Výrobky, obchodní značky, cena 2. tutoriál: lekce 24 - 25 Distribuce, propagace výrobků 3. tutoriál: lekce 30 Aktiva, pasiva, účetní rozvaha 5. tutoriál: lekce 34 Fúze, skoupení většinového podílu, odprodej 6. tutoriál: lekce 40 Korupce 7. tutoriál: lekce 41 Etika v podnikání 8. tutoriál: lekce 42 Time management 9. tutoriál: lekce 44 Styly: Leadership and management 10.tutoriál: lekce 60 Prezentace - úvod 11.konzultace: lekce 60 - 62 Prezentace 1, 2, 3 12.konzultace: lekce 57 Schůze - vyjádření názoru 13.konzultace: lekce 58 Schůze - vyjádření souhlasu/nesouhlasu 14.konzultace: test, zkouška

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku