712-0120/01 – Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň (Aa/I-FEI)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Kateřina SmutnáGarant verze předmětuMgr. Kateřina Smutná
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR40 PhDr. Ivona Formánková
CHU01 Mgr. Gabriela Chudašová
JUR21 Mgr. Radka Juříčková, Ph.D.
PEL12 Mgr. Barbara Kratochvílová
VYH19 Mgr. Martina Rochlová
SLA35 PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
SLA14 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
SMU0007 Mgr. Kateřina Smutná
SPU0044 Mgr. Kateřina Spurná
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
WLO74 Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D.
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 (prezenční i kombinované) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka je zaměřena na zvládnutí lexika, gramatických jevů a frází v daném rozsahu. Stanovených cílů je dosahováno pomocí ústního projevu, četby, poslechu s porozuměním a písemného projevu. Student bude schopen zaregistrovat se v hotelu, popsat fyzický vzhled a objednat si v restauraci.

Povinná literatura:

Prezenční studium LATHAM-KOENING, Ch., OXENDEN, C.English File third edition Elementary Student`s Book with iTutor Oxford. Oxford University Press 2012. ISBN 9780194598644. MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521537629. IBBOTSON, M. Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521734882. TURNBULL, J. Oxford Advanced Learner's Dictionary: Paperback + DVD + Premium Online Access Code. Oxford: Oxford University Press, 2015, 1948 s. ISBN 9780194798792. Kombinované studium KOLLMANOVÁ,L. Angličtina pro samouky s klíčem a CD. Leda 2011. ISBN 978-80-7335-260-8. MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521537629. IBBOTSON, M. Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521734882. TURNBULL, J. Oxford Advanced Learner's Dictionary: Paperback + DVD + Premium Online Access Code. Oxford: Oxford University Press, 2015, 1948 s. ISBN 9780194798792.

Doporučená literatura:

MCCARTHY, M., O'DELL, F. English Vocabulary in Use Elementary. Cambridge. Cambridge University Press 2010. ISBN 9780521136174. MURPHY, R. Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2007. ISBN 978 0521 67580 2. Mobilní aplikace: English Grammar in Use (iOS & Android) Mobilní aplikace: Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD9)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů, 80% účast ve výuce, min. úspěšnost testu: 65% Student je povinen předložit vysvědčení ze střední školy, kde nestudoval angličtinu déle než 2 roky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

English File Elementary: Lekce 1 - 3 1. Sloveso to BE, podmětná zájmena, číslovky 0 - 20 2. Sloveso to BE, otázky a zápory, číslovky 21 - 100 3. Přivlastňovací zájmena, abeceda 4. V hotelu 5. Člen neurčitý, mn. č. 6. přídavná jména, rozvíjející větné členy, popis osoby 7. Rozkazovací způsob, let's - pobídky, pocity, nápisy 8. Opakování 1 + 2 9. Přítomný čas: oznamovací, záporný, slovesné fráze, 3. os. j. č. 10. Přítomný čas: otázky, profese 11. Pořádek slov ve větě, tázací zájmena a příslovce 12. V kavárně 13. Poznávání času na hodinách, fráze 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 10  5 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce, povinná 80% docházka.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní