712-0676/04 – Jazyk ruský 2b/II EkF (R2b/II)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL53 Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D.
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.
OST01 Ing. Bc. Alla Ostárková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšiřování slovní zásoby a prohlubování znalostí struktur mluvnického aparátu nezbytného pro kompetentní komunikaci (zejména ústní) v jazyce ruském na středně pokročilé úrovni. Nácvik poslechu a adekvátních řečových reakcí. Vypracování vlastního strukturovaného životopisu v jazyce ruském. Dosažení úrovně A2-B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na středoškolskou výuku jazyka ruského. Umožňuje získat rozšiřující slovní zásobu, prohlubovat znalosti mluvnických struktur nezbytných pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v běžných životních situacích na středně pokročilé úrovni. Cílem je dosažení úrovně A2-B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Povinná literatura:

MAMONOVA, Y.; JANEK, A. Ruština pro samouky a věčné začátečníky. Edika Brno, 2016, 286 stran, 978-80-266-1016-8 PEŘINOVÁ, N. Doplňkový materiál k tématu Studium na VŠ. BALCAR, M. Ruská gramatika. Praha LEDA, 1999, 125 stran. 80-85927-56-x.

Doporučená literatura:

PEŘINOVÁ, N.; FOLVARČNÝ, L. Česko-ruský slovník VŠB-TU Ostrava. Skriptum, 2003, 86 stran. 80-248-0264-3. ŠROUFKOVÁ, M.; VENCOVSKÁ, M.; PLESKÝ, R. Rusko-český slovník, Praha LEDA, 1999, 979 stran. 80-85927-41-1. CSIRIKOVÁ, M.; VYSLOUŽILOVÁ, E. Ruština v praxi, Praha LEDA, 2002, 271 stran. 80-7335-009-2. HORVATOVÁ, M. Ruská konverzace, Ekopress, s.r.o., 2004, 255 stran. 80-86119-82-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test v závěru semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ruština pro samouky a věčně začátečníky. Lekce 10-14. L 10 Jak se dostanu…? (Как добраться...?). Vyjádření potřeby/nutnosti v ruštině. Časování sloves искать, вернуть/вернуться. Užití infinitivních vět. Tvoření příslovcí. Vyjádření přibližnosti. L11 Jedeme! (Поехали). Skloňování podstatných jmen končících na –ий, -ия, -ие v jednotném čísle. Podmiňovací způsob. Skloňování podstatných jmen zakončených na ж, ш, ч, щ, ц. L12 Jdeme nakupovat! (Идём за покупками!). Skloňování přídavných jmen v jednotném čísle. Konstrukce мне нужен/нужна/нужно/нужны. Časování sloves любить а купить. Základní číslovky 200 a výš v 1. pádu. Počítaný předmět. L13 Do baru, nebo do tělocvičny? (В бар или в спортзал?). Časování sloves пить, есть. Skloňování podstatných jmen rodu mužského a rodu ženského v množném čísle. L14 Zdraví nade vše (Здоровье прежде всего). Skloňování podstatných jmen rodu středního v množném čísle. Tvoření rozkazovacího způsobu pro 2. osobu jednotného a množného čísla. Rozkaz u zvratných sloves. Časování slovesa писать. Sloveso быть v minulém čase. Zápor slovesa mít v ruštině v minulém a budoucím čase. Prezentace. Zápočtový test a zkouška.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní