712-0804/02 – Španělština pro začátečníky 2 - HGF (ŠZ-HGF 2)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Pavla ZubkováGarant verze předmětuMgr. Pavla Zubková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je dále rozvíjet získané základy španělského jazyka a dosáhnout úrovně A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, uživatel základů jazyka.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka probíhá formou cvičení (2 vyučovací hodiny týdně), studium je zaměřeno na osvojení si výslovnosti, pravopisu, slovní zásoby a frazeologie potřebné ke komunikaci v běžném životě.

Povinná literatura:

MACÍKOVÁ, Olga – MLÝNKOVÁ, Ludmila. Učebnice současné španělštiny 1. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. CARRAZCO,J., SOLÉ,L.: Reálie španělsky mluvících zemí,Plzeň: Fraus, 2002. GONZÁLES, M., MARTÍN, F.: Socios 1. Barcelona: Difusión, 2002. IGUINA,Z.: Manual de gramática, New York: Heinle, 2014.

Doporučená literatura:

DORWICK,T.: Puntos de partida - invitation to Spanish,New York: McGrow-Hill, 2012. KRÁLOVÁ,J.,KRBCOVÁ, M.,DEKANOVÁ, A.: Fiesta 1.díl, Plzeň: Fraus, 2003. KRÁLOVÁ,J.,KRBCOVÁ, M.,DEKANOVÁ, A.: Fiesta 2.díl, Plzeň: Fraus, 2003. Centro Virtual Cervantes [online]. 1997 – 2011, http://cvc.cervantes.es/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou, která má ústní a písemnou část.

E-learning

Centro Virtual Cervantes [online]. 1997 – 2011,

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, docházka nejméně 80%. Úspěšnost v zápočtovém testu nejméně 65%. Předpokladem zkoušky je získání zápočtu za všechny semestry výuky. Zkouška se skládá z části písemné (požadovaná úspěšnost nejméně 65%) a z části ústní (zahrnuje látku všech semestrů výuky). Bodové hodnocení zkoušky: písemná část: 10 – 20 ústní část: 21 – 40 zápočty: 20 – 40

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
712-0803 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 4 – 6 z Učebnice současné španělštiny. 1.Pedro va al bar con su amigo Carlos. Comidas, bebidas. 2.¿Cómo son los españoles? Descripción de la persona. 3.TENER QUE + infinitivo. Necesidades. 4.Estás en tu casa. SERxESTARxHAY. 5.¿Cómo viven los españoles? Tipos de casas. 6.Mi casa – descripción de la casa, piso, habitación. 7.Orientación en el espacio. 8.¿Cómo explicar excusa y necesidad? 9. Alicia busca un piso para su amiga inglesa. 10.PARA+ infinitivo. 11.El verbo VENIR en contraste con el verbo IR. 12.Verbos irregulares DAR, HACER. 13.Numerales ordinales. El adjetivo GRANDE, ALGUNO, NINGUNO. 14.Repaso.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 10  5 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce. Povinná 80% docházka. Splnění zápočtového testu - 65%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní účast na prvním a posledním cvičení. Samostudium příslušných lekcí. Vypracování zadaných úkolů. Splnění zápočtového testu na 65%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.